Laddar meny

MS: Netværkskomponenter

Ikrafttrædelse: 10. januar 2013
Udløb: 31. december 2016
Forlængelse: -
Leverandører: Axcess A/S

Staten har indgået en rammeaftale om levering af netværkskomponenter, tilbehør og tilknyttede serviceydelser, som er forpligtende for staten samt frivillig at tilmelde sig for kommuner, regioner, selvejende institutioner mv., Danmarks Nationalbank, Folketinget, Grønlands Selvstyre og Færøernes Hjemmestyre.

Fordele ved aftalen

  • Fast høj rabat i forhold til listepris - på hele sortimentet
  • Bredt sortiment med dynamisk ind- og udskiftning af produkter
  • Kompatibilitet med eksisterende IT-miljø
  • Ingen skifteomkostninger
  • Gratis administrationssoftware

Sortiment
Aftalen omfatter netværkskomponenter indenfor:

  • Switche
  • Trådløse netværkskomponenter
  • Firewalls

Kunden kan endvidere få købsrådgivning og øvrige tilknyttede tjenesteydelser hos leverandøren.

Sortimentet er kraftigt udvidet i forhold til den tidligere aftale, og skal løbende holdes opdateret af leverandøren.

Tilmelding til aftalen
Selvejende institutioner mv., Danmarks Nationalbank, Folketinget, Grønlands Selvstyre og Færøernes Hjemmestyre, kan tilslutte sig aftalerne. Ved at tilslutte sig til at kunne gøre brug af rammekontrakten kan disse parter frivilligt købe de af rammekontrakten omfattede produkter og tjenesteydelser ved brug af rammekontrakten.

Kontraktperiode
Aftalen trådte i kraft den 10. januar 2013. Moderniseringsstyrelsen har valgt at forlænge aftalen, således at den løber til og med den 31. december 2016. Moderniseringsstyrelsen har ikke mulighed for at forlænge aftalen yderligere.

Kontakt
www.statensindkob.dk kan du læse mere om indkøbsaftalen, herunder priser, ydelser, kontraktvilkår, osv. For spørgsmål kan du kontakte Christian Damgaard Nielsen på cdn@modst.dk.

Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer