Laddar meny
sort hvid kontormedarbejdere

MS: Print - Multifunktionsmaskine-aftalen

Ikrafttrædelse: 1. januar 2014
Udløb: 31. december 2015
Forlængelse: 2 Perioder à 12 mdr.
Leverandører: Atea A/S

Fordele ved aftalen

  • Stort, varieret og standardiseret sortiment. 
  • Miljøvenlighed. Der er stillet krav vedrørende bl.a. maksimalt indhold af PVC, flammehæmmere og ftalater. Derudover er der i udbuddet lagt vægt på lavt elforbrug og opfyldelse af Elsparefondens krav. 
  • Gennemsigtighed i pris, sortiment og serviceydelser. 
  • Særdeles attraktive priser på produkter og serviceydelser.

Leverandør

Der er indgået kontrakt med Atea A/S som eneleverandør på aftalen.

Sortiment og service

Den nye aftale tilbyder multifunktionsmaskiner, tilbehør samt tilknyttede service-ydelser indenfor følgende områder:

  • Otte multifunktionsmaskiner, heraf seks farve og to sort/hvid maskiner. 
  • Tilbehør til multifunktionsmaskiner. 
  • Installation af multifunktionsmaskiner i forbindelse med levering. 
  • Serviceaftaler relateret til multifunktionsmaskiner, herunder vedr. afhjælpning af driftsproblematikker, tonerpåfyldning mv. 
  • Serviceydelser relateret til ovenstående, herunder reparation, brugeruddannelse, rådgivning vedr. printressourcer mv.

Køb foretages direkte på aftalen. Prisen er inklusive levering og basisinstallation.
I forbindelse med levering skal Atea tilbyde en serviceaftale med 4 eller 8 timers tilkaldetid, inklusiv forbrugsstoffer. Serviceaftalen kan ikke fravælges og gælder for 5 år fra leveringstidspunkt. Dette gælder dog ikke for multifunktionsmaskiner, der er fysisk placeret uden for Danmarks grænser, samt på Færøerne.

Kontraktperioden

Kontraktperioden løber fra den 1. januar 2014 til og med den 31. december 2015. Hvis Moderniseringsstyrelsen vurderer det hensigtsmæssigt, kan aftalen forlænges yderligere med to gange ét år, således at aftalen i alt kan løbe til og med den 31. december 2017. Ved forlængelse vil tilmeldte kunder fortsat være tilmeldt aftalen.

Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer