Laddar meny

MS: Storageaftalen

Ikrafttrædelse: 5. januar 2016 
Udløb: 31. december 2017
Forlængelse: 2 Perioder à 12 mdr.
Leverandører: Flere

Fordele ved aftalen
Statens Indkøb har udbudt rammeaftale vedrørende indkøb af storageløsninger.
Den nye aftale har flere fordele:

 • Fast høj rabat i forhold til listepris – på hele sortimentet
 • Bredt sortiment med dynamisk ind- og udskiftning af produkter
 • Kvalitetsprodukter der sikrer professionel IT-drift
 • Gennemsigtighed i pris, sortiment og serviceydelser
 • Mulighed for tilkøb af servicepakker i op til 4 år udover rammeaftalens løbetid.
 • Mulighed for tilkøb af en række tilknyttede konsulentydelser

Leverandører
Moderniseringsstyrelsen har indgået aftale med tre leverandører. Atea er underleverandører til distribution af nedenstående producenter

 • EMC Computer Systems Danmark A/S
 • Hitachi Data Systems A/S
 • NetApp Danmark ApS

Leverandørerne kan benytte sig af underleverandører til distribution mv.

Sortiment
Aftalens samlede sortiment omfatter:

 • Storageløsninger, herunder blokbaserede storageløsninger, filbaserede storageløsninger, objektbaserede storageløsninger og backupløsninger.
 • SAN-infrastruktur, herunder Fiber Channel switche.
 • Tilbehør og reservedele til ovenstående, herunder komponenter til storagesystemer, herunder lagerudvidelser (eksempelvis disklager, flashlager,
  RAM-udvidelser, kabinetter), strømforsyninger og udstyr til montering.
 • Software til storagesystemer, herunder software til udvidelse af funktionalitet, administration og vedligeholdelse af de tilbudte løsninger.
 • Tjenesteydelser i form af levering, garantiservice, support samt konsulentydelser til installation, opsætning, vedligeholdelse mv.

Leverandørens komponentkataloger udgør den samlede liste over komponenter, der enten kan indgå direkte i kundens it-miljø eller sammensættes til produkter, der kan indgå i kundens it-miljø. Det er disse komponentkataloger, som kunden vil foretage køb på baggrund af. Komponentkatalogerne vil til enhver tid omfatte komponenter, der kan sammenstykkes til produkter, der lever op til en nærmere defineret markedsstandard.

Bestillingsform
Køb på rammeaftalen sker ved direkte tildeling eller ved iværksættelse af en fornyet konkurrence (miniudbud) mellem leverandørerne på aftalen, jf. bestemmelserne i Kontraktbilag 13 og tilhørende underbilag.

Tilslutning til aftalen
Statslige institutioner er forpligtet til at anvende rammeaftalen vedrørende indkøb af computere. Statslige institutioner er derfor automatisk tilsluttet aftalen.

Kontraktperioden
Aftalen træder i kraft den 5. januar 2016 og er gældende frem til 31. december 2017. Herefter har Moderniseringsstyrelsen mulighed for at forlænge aftalen to gange ét år dvs. frem til 31. december 2019. Ved forlængelse vil frivilligt tilmeldte automatisk være tilmeldt til aftalen også i forlængelsesperioden.

Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer