Laddar meny

SKI 02.06: Standard software

Med rammeaftale 02.06 Standard software kan alle offentlige organisationer købe standard softwareprodukter, som er kompatible med de offentlige institutioners eksisterende software inden for fire softwarekategorier.

Ikrafttrædelse: 11. Februar 2013
Udløb: 10. februar 2017
Forlængelse: Ingen
Leverandører: Flere (Atea, KMD, Crayon, o.a.)

Nyt standard software kan dermed indgå i den offentlige organisations it-miljø uden væsentlige tilpasninger, integrationer og lignende. Tilknyttede ydelser som fx service, support og it-kurser indgår også som en del af de tilbudte leverancer. Mere konkret kan de tilknyttede ydelser være:

  • Installation og konfiguration
  • Software Asset Management ydelser
  • Hotline/support
  • Kurser og faglitteratur

Rammeaftalen består af fire delaftaler, opdelt ud fra softwarens kompatibilitet.

Delaftale 1: Standard Software kompatibelt med IBM
Ved standard software forstås standard software, som er kompatibelt med producentspecifikt software fra IBM

Delaftale 2: Standard software kompatibelt med Microsoft software
Ved standard software forstås standard software, som er kompatibelt med producentspecifikt software fra Microsoft

Delaftale 3: Standard software kompatibelt med Oracle software
Ved standard software forstås standard software, som er kompatibelt med producentspecifikt software fra Oracle

Delaftale 4: Standard software, der er kompatibelt med SAS software
Ved standard software forstås standard software, som er kompatibelt med producentspecifikt software fra SAS Software

Til alle ovenstående delaftaler kan desuden tilkøbes tilknyttede ydelser via miniudbud. Det kan f.eks. være ydelser relateret til installation, konfiguration, service  og support, Software Asset Management (SAM), hotline support, it-kurser, it-faglitteratur og E-learning.

Brug af aftalen
Køb af standard software skal ske på baggrund af et miniudbud, hvor leverandørerne på den aktuelle delaftale konkurrerer om at give det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer