Laddar meny
Fremtidens fødestue

SKI 50.70: Interaktive tavler og AV-udstyr

Rammeaftale ”50.70 Interaktive tavler og AV-udstyr” er en del af de fælleskommunale forpligtende aftaler, som SKI udbyder i tæt samarbejde med KL.

Ikrafttrædelse: 11. juni 2014
Udløb: 10. juni 2018
Forlængelse: Ingen
Leverandører: -

For at anvende aftalen, skal din kommune eller anden offentlige enhed have tilsluttet sig aftalen inden den trådte i kraft.

De tilsluttede kommuner m.fl. har forpligtet sig til at købe løsninger på aftalen, når kommunens indkøbsbehov kan opfyldes af rammeaftalens sortiment. Kommunerne m.fl. har derimod ikke forpligtet sig til at aftage for et bestemt beløb i aftalens fireårige løbetid ligesom de heller ikke er forpligtet til at købe serviceaftaler, men har mulighed for det.
 
Du kan læse mere om aftalens indhold og finde vejledninger, aftalens dokumenter m.m. i fanerne til højre på denne side.

Aftalen består af 15 produktløsninger:

Produktløsninger

 1. Standard interaktiv tavle-pakkeløsning m. Short Through (inkl. SW-pakke u/krav om kompatibilitet)
 2. Avanceret interaktiv tavle-pakkeløsning m. Ultra Short Trough (inkl. SW-pakke u/krav om kompatibilitet)
 3. Standard interaktiv tavle-pakkeløsning m. Short Through inkl. SW-pakke (kompatibel m/ Smart Notebook-SW)
 4. Avanceret interaktiv tavle-pakkeløsning m. Ultra Short Trough inkl. SW-pakke (kompatibel m/Smart Notebook-SW)
 5. Standard interaktiv tavle-pakkeløsning m. Short Through inkl. SW-pakke (kompatibel m/ Active Inspire-SW)
 6. Avanceret interaktiv tavle-pakkeløsning m. Ultra Short Trough inkl. SW-pakke (kompatibel m/Active Inspire-SW)
 7. Standard interaktiv projektor m/pen-touch (inkl. SW-pakke) mulighed for tilkøb af pakkeløsninger
 8. Projektorer (ekskl. montering) mulighed for tilkøb af pakkeløsninger
 9. Samlet digital signage-pakkeløsning inkl. hostet SW-pakke, monitor og grafisk opsætning
 10. Basis infoskærmssystem-løsning inkl. hostet SW-pakke (mulighed for tilkøb af professionelle monitorer)
 11. Professionelle monitorer m/u montering
 12. Smart-TV af konsumer kvalitet til afvikling af web-indhold, inkl. montering
 13. Storformat monitor – u/touch (konsumer kvalitet) til møderums-/undervisningsformål, m/u montering
 14. Storformat monitor – m/touch (konsumer/professionel kvalitet) til møderums-/undervisningsformål, inkl. montering

Sortiment

Løsningen skal således være optimeret til at kunne fungere i disse miljøer i forhold til placering, robusthed, brugervenlighed og stabilitet.

Løsningen skal kunne anvendes til ovenstående i almindeligt dagslys året rundt uden, at kunden skal tage særlige forholdsregler i forhold til temperatur, luftfugtighed og lignende.

Er dit køb under 200.000 kr. skal du tildele til leverandør 1:

 • Immediad A/S

Er dit køb over 200.000 kr. skal du gå i miniudbud blandt disse leverandører:

 • Atea A/S
 • Immediad A/S
 • Solutors A/S

Brug af aftalen

Sådan finder du din leverandør

 • Du skal opgøre dit behov
  Det betyder, at du skal vide hvilke(-n) type produktløsning, du ønsker at købe, samt hvor meget du ønsker at købe for (produkt-løsninger inklusive tilkøb). Se også punkt 4.
 • Du tildeler den relevante leverandør.
  Valget af leverandør afhænger af, hvilken type produktløsning du har valgt, samt om anskaffelsens værdi for den konkrete type produktløsning er under/over 200.000 kr.
  • Er anskaffelsens værdi under 200.000 kr. tildeles direkte til den angivne leverandør 1
  • Er anskaffelsens værdi på 200.000 kr. eller derover, skal du pr. produktløsning tildele via simpelt miniudbud (ca. 14 dage)

Se også aftalens bilag D: Retningslinjer for  gennemførelse af direkte tildeling og miniudbud for en nærmere beskrivelse af processen for tildeling.

Værd at vide ved brug af aftalen

Tilkøb (fx projektor lamper) er ikke omfattet af forpligtelsen, dvs. du som kunde har ret, men ikke pligt til at købe kompatible tilkøb på aftalen.

Leveringsaftale

Leveringsaftalen indeholder mulighed for at tilvælge levering med overtagelsesprøve, hvori du som kunde angiver, hvilke dele af løsningen, der skal godkendes før overtagelsen. Du kan eksempelvis betinge dig, at leverandøren dokumenterer opsætningen af løsningen med foto/video, således at du bedre kan overskue godkendelse af opsætninger på flere fysiske lokaliteter

Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer