Laddar meny

Ad 1 Gennemgang af eksisterende procedurer

Denne gennemgang har overordnet afdækket, at Atea A/S i Region Sjælland sagen har været udsat for et groft misbrug af beføjelser fra de involverede tidligere medarbejdere og mulige overtrædelser af staffeloven. Dette omfatter i alt 3 tidligere ledende og 1 underordnede medarbejdere. Dette har været koncentreret til denne personkreds i samarbejde med en eller flere medarbejdere eller tidligere medarbejdere fra Region Sjælland og Rigspolitiet.

I IT udstyr sagen har gennemgangen vist brud på koncernens interne regler i forbindelse med ydelse af individuelle rabatter og brud på Atea A/S' politikker for gaver. Gennemgangen har endvidere afdækket at Atea A/S har været udsat for groft misbrug af den involverede tidligere salgsdirektørs godkendelsesbeføjelser.

Lukningen af konto 2840 blev gennemført allerede inden Region Sjælland sagen opstod. Lukningen af kontantsalgskontoen er en direkte konsekvens af denne gennemgang af procedurer og IT udstyr sagens opståen.

Atea A/S og koncernen har til stadighed haft procedurer og forretningsgange til at imødegå sådanne forhold, men disse procedurer har vist sig ikke at have været stærke nok til at forebygge og fange disse grove brud på de interne regler.

 


 

Ad 1. Gennemgang af eksisterende procedurer

Ad 2. Risikovurdering

Ad 3. Opgradering af koncernens og Ateas complianceorganisation og politikker herfor

Ad 4. Opgradering af politikker, forretningsgange og retningslinjer

Ad 5. Design, etablering og implementering af monitorerings-, kontrol- og opfølgningsprocedurer

Ad 6. Indsættelses af kontraktretlige bestemmelser i ansættelses- og samarbejdsaftaler

Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer