Laddar meny

Ad 2 Risikovurdering

Der er foretaget en risikovurdering, dels på baggrund af de risici, som sagerne har afdækket, og dels på baggrund af gennemgangen under 1 suppleret med interview med ledende medarbejdere.

Der er i den forbindelse identificeret følgende særlige risikoområder:

Sponsorater
Donationer
Gaver
Netværksgrupper og erfagrupper
Repræsentation
Cykelevents
Kundeevents
Egenbetalinger
Udlandsrejser
Rabatter og særlige prismodeller
Offentlige udbud
Vareprøver og demovarer
Koncepter
Tredjeparter
Udtalelser og referencer
Ansættelsesprocedurer
Konferencetalere

Risikovurderingen har endvidere afdækket, at koncernens interne regler på området for særligt gaver, vareprøver, demovarer, repræsentation, sponsorater og lignende af ovennævnte risici, der kan udgøre en risiko ift. til det som de efterforskede forhold omfatter, tiltrængte en opgradering. De interne regler er derfor blevet gjort mere specifikke og operative for Atea medarbejdere i daglig anvendelse.

Risikovurderingen har endvidere afdækket behovet for etablering af en styrket compliance organisation, der dels løbende sikrer opretholdelsen af et tidssvarende og effektivt compliance regime og dels sikrer, at der er en organisation i hvert land, der vurderer grænsetilfælde, tvivlsspørgsmål og skal godkende inden for særlige af risikoområder f.eks. sponsorater, kundearrangementer og lignende

Endvidere har risikovurderingen overordnet afdækket behov for etablering af mere effektive Kontrol-, monitorerings- og godkendelsessystemer af risikoområderne, dels af finansielt karakter, dels af juridisk karakter, der kan kontrollere, at interne regler overholdes, og at overtrædelser opdages.

Endelig har risikovurderingen vist at forholdet til leverandører, herunder agenter og distributører kan udgøre en risiko, som skal søges imødegået ved at kræve leverandørernes efterlevelse af koncernens Code of Conduct.

Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer