Laddar meny

Ad 5 design, etablering og implementering af monitorerings-, kontrol- og opfølgningsprocedurer

Atea A/S har efter rådgivning fra Deloitte udarbejdet en struktur for udarbejdelse af monitoreringsplaner for hvert af de 17 identificerede risici nævnt ovenfor ud fra en strategi, hvor de mest risikofyldte områder har den mest omfattende monitorering. Monitoreringsplanerne for sponsorater og kundeevents er færdige og de resterende er under udarbejdelse og Atea A/S forventer, at alle monitoreringsplanerne er færdige inden udgangen af august 2016.

Sideløbende med monitorering iht. monitoreringsskemaerne foretager Atea A/S' finansafde-lingen monitorering af en del af Atea A/S’ compliance rammeværk i form af stikprøvekontroller af rejseafregninger, samt gaver og sponsorater relateret til rejseafregninger. Stikprøvekontrollen af rejseafregninger foretages på månedlig basis, hvor der hver måned tilfældigt udvælges 30 stikprøvekontroller, som gennemgås på en række parametre.

Atea A/S' afdeling for financial controlling følger bl.a. op på ordrer relateret til offentlige myndigheder med henblik på at imødegå problematikken omkring rabatter/nedslag i priser mv., herunder gennemgås alle ordrer til offentlige kunder med negativt dækningsbidrag og fakturering til 0 kr.

Compliance- og Finansafdelingen, herunder financial controlling, har afsat de fornødne ressourcer til monitorering af compliance områderne, stikprøvekontrollerne af rejseafregninger og forebyggende kontroller i forbindelse med udbetalinger af beløb til sponsorater, rabatter mv.

Ressourcerne er både ressourcer med juridisk og økonomiske/revisionsmæssig baggrund. Efterhånden som monitoreringen udvikles, vil der blive tilført yderligere ressourcer hvis der er behov herfor.

 

 


 

Ad 1. Gennemgang af eksisterende procedurer

Ad 2. Risikovurdering

Ad 3. Opgradering af koncernens og Ateas complianceorganisation og politikker herfor

Ad 4. Opgradering af politikker, forretningsgange og retningslinjer

Ad 5. Design, etablering og implementering af monitorerings-, kontrol- og opfølgningsprocedurer

Ad 6. Indsættelses af kontraktretlige bestemmelser i ansættelses- og samarbejdsaftaler

Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer