Laddar meny

Ad 6 Indsættelse af kontraktretlige bestemmelser i ansættelses- og samarbejdsaftaler

Alle medarbejderne er orienteret om, at overtrædelse af Code of Conduct, Ateas specifikke politik om gaver, repræsentation, m.v. samt EU's og nationale konkurrenceregler udgør grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, og derfor som udgangspunkt vil medføre opsigelse uden varsel.

Dette er indarbejdet som en del af alle nye ansættelsesaftaler i Atea Danmark. Som et led i en generel opdatering af ansættelsesaftaler vil det endvidere blive indarbejdet i en væsentlig del af de allerede indgåede ansættelsesaftaler i løbet af efteråret 2016.

Atea i Danmark har endvidere indsat følgende standardbestemmelse i alle sine samarbejdsaftaler med kunder, leverandører, underleverandører m.v.;

"Leverandøren erklærer at ville afholde sig fra at bestikke eller på anden uretmæssig måde at påvirke eller forsøge at påvirke offentlige ansatte, medarbejdere i Atea eller noget andre. Leverandøren forpligter sig således til at afholde sig fra alle former for korruption som fastlagt i princip 10 i UN's Global Compact. Ved korruption forstås aktiv bestikkelse som defineret i henholdsvis den danske straffelovs § 122, artikel 3 i Rådets Retsakt af 26. maj 1997 og ar-tikel 3 i Rådets fælles aktion 98/742/RIA. Såfremt leverandøren i kontraktsperioden opnår endelig dom for korruption anses dette som væsentlig misligholdelse."

Derudover indeholder Atea A/S' nye leverandøraftale af 26. januar 2016 følgende bestemmelse om konventionalbod. Atea A/S' leverandører vil ifalde en sådan konventionalbod, såfremt leverandøren ikke tilsikrer, at Atea, i forbindelse med samarbejdet med leverandøren, er i stand til at overholde hhv. UN Global Compact og Ateas Code of Conduct og relaterede politikker:

“4.8 Regulatory conditions, Atea’s Code of Conduct and Atea’s Policies for Presents, Representation, Travels, Costumer events and Sponsorships applicable in Denmark.

The Supplier is obliged to comply with all current rules and regulations, including rules and regulations associated with import/export regulation, environmental and criminal codes.

The Supplier is obliged to comply with current laws and standards regarding corruption, and to implement necessary routines to avoid any form of bribe or corruption.

The Supplier shall also follow ethical requirements for the trade. Atea is committed to work actively to promote CSR. Atea respects the fundamental requirements of CSR, as encompassed in Atea's and the Atea Group's CSR policy and programmes applicable from time to time, available at http://www.atea.com/greenit. Atea incorporates CSR in its activities related to the Framework Agreement

The Supplier undertakes to comply with Atea’s Code of Conduct set out in Appendix 4 and Atea’s Policies for Presents, Representation, Travels, Costumer events and Sponsorships applicable in Denmark set out in Appendix 5 as amended from time to time.

The Supplier undertakes to that all sub-suppliers used will meet the requirements specified in this clause.

In the event of the Supplier’s breach of this Clause 0, the Supplier shall be liable to pay a penalty of an amount determined by Atea at Atea’s reasonable discretion. The penalty can, however, never exceed DKK 1.000.000 per breach, unless the breach is a result of fraud or wilful or reckless misconduct.

Any issuing of prize awards to any employees of Atea and any issuing of sale competitions to any department of Atea without Ateas preliminary written accept shall be considered as a breach under this Agreement. In the event of such breach, the Supplier shall be liable to pay a penalty for DKK 10,000 per breach.“

 

Den endelige implementering af disse kontraktuelle bestemmelser sker løbende, når aftalerne skal genforhandles.

 


 

Ad 1. Gennemgang af eksisterende procedurer

Ad 2. Risikovurdering

Ad 3. Opgradering af koncernens og Ateas complianceorganisation og politikker herfor

Ad 4. Opgradering af politikker, forretningsgange og retningslinjer

Ad 5. Design, etablering og implementering af monitorerings-, kontrol- og opfølgningsprocedurer

Ad 6. Indsættelses af kontraktretlige bestemmelser i ansættelses- og samarbejdsaftaler

Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer