Spring til indhold
Tilbage til Compliance

Supplier Code of Conduct

Atea samarbejder med mange forskellige leverandører. Vi forventer, at vores leverandører deler vores forretningsetik og principper og anvender dem i hele forsyningskæden.

Ateas Adfærdskodeks, der bl.a. er baseret på FN Global Compact, siger, at Ateas leverandører skal levere varer og tjenesteydelser til Atea, der er produceret i overensstemmelse med retningslinjerne.

 

Atea forventer desuden, at alle leverandører implementerer og efterlever EICC code of conduct.

 

 

Yderligere information

Tilbage til Compliance
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer