Spring til indhold

Supplier Code of Conduct

Atea samarbejder med mange forskellige leverandører. Vi forventer, at vores leverandører deler vores forretningsetik og principper og anvender dem i hele forsyningskæden.

Ateas Adfærdskodeks, der bl.a. er baseret på FN Global Compact, siger, at Ateas leverandører skal levere varer og tjenesteydelser til Atea, der er produceret i overensstemmelse med retningslinjerne.

 

Atea forventer desuden, at alle leverandører implementerer og efterlever EICC code of conduct.

 

 

Yderligere information