Laddar meny

Vores forpligtelse til GDPR (General Data Protection Regulation)

GDPR (Databeskyttelsesforordningen) er den ny EU forordning til beskyttelse af persondata, og den største ændring i lovgivningen vedrørende databeskyttelse de sidste 20 år. Forordningen erstatter 95/46/EF Direktivet til beskyttelse af persondata og vil styrke EU borgeres rettigheder over sine persondata.

Hos Atea anerkender vi vore kunders og vore ansattes ret til beskyttelse af persondata. Vi forpligter os til at efterleve GDPR forordningen og den deraf følgende lovgivningen. Vi vil derfor være forberedt til forordningens ikrafttræden til maj 2018. Vi har med henblik herpå etableret et samlet og fælles GDPR program med det formål at styrke og forbedre databeskyttelse i hele Atea koncernen.

 

Atea GDPR Programmet skal sikre og garantere at alle krav i forhold til de relevante services og processer i GDPR efterleves. Dette inkluderer alle kundeaftaler, hvor vi databehandler persondata på vegne af kunderne. Alle Atea Koncernens datterselskaber implementerer de samme nye kontroller og processer for at sikre den nødvendige grad af databeskyttelse, uanset hvilket Atea datterselskab der behandler persondata.

 

For at kvalitetssikre den løbende databeskyttelse og opfyldelse af alle krav i GDPR, vil Atea kontrollere sin compliance gennem både interne og eksterne audits.

 

Ateas globale team har viden og kompetencer til, ikke alene at forberede vores egen forretning til den ny lovgivning, men vi kan også hjælpe vore kunder i deres forberedelser til at blive klar til lovgivningen, der træder i kraft næste år.

Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer