Tilbage til Rammeaftaler
offentlig sektor Rammeaftaler

MS: Printeraftalen

Der er indgået kontrakt med Atea A/S som eneleverandør på aftalen. Sortiment og service: Den nye aftale tilbyder printermaskiner, tilbehør samt tilknyttede serviceydelser.

Ikrafttrædelse: 1. januar 2014

Udløb: 31. december 2015

Forlængelse: 2 Perioder à 12 mdr.

Leverandører: Atea A/S

Fordele ved aftalen

  • Stort, varieret og standardiseret sortiment. 
  • Miljøvenlighed. Der er stillet krav vedrørende bl.a. maksimalt indhold af PVC, flammehæmmere og ftalater. Derudover er der i udbuddet lagt vægt på lavt elforbrug og opfyldelse af Elsparefondens krav. 
  • Gennemsigtighed i pris, sortiment og serviceydelser. 
  • Særdeles attraktive priser på produkter og serviceydelser.

Leverandør

Der er indgået kontrakt med Atea A/S som eneleverandør på aftalen.

Sortiment og service

Den nye aftale tilbyder printermaskiner, tilbehør samt tilknyttede serviceydelser indenfor følgende områder:

  • Fem printere, heraf tre farveprintere og to sort/hvid-printere. 
  • Tilbehør til printere, fx ekstra papirkassetter.
  • Installation af printere i forbindelse med levering. 
  • Serviceaftaler relateret til printere, herunder vedr. afhjælpning af driftsproblematikker, tonerpåfyldning mv. 
  • Serviceydelser relateret til ovenstående, herunder reparation, brugeruddannelse, rådgivning vedr. printressourcer mv.

Køb foretages direkte på aftalen. Prisen er inklusive levering og basisinstallation.
I forbindelse med levering skal Atea tilbyde en serviceaftale med 8 timers tilkalde-tid, inklusiv toner. Serviceaftalen kan ikke fravælges og gælder for 5 år fra leveringstidspunkt. Dette gælder dog ikke for printere, der er fysisk placeret uden for Danmarks grænser, samt på Færøerne.

Kontraktperioden

Kontraktperioden løber fra den 1. januar 2014 til og med den 31. december 2015. Hvis Moderniseringsstyrelsen vurderer det hensigtsmæssigt, kan aftalen forlænges yderligere med to gange ét år, således at aftalen i alt kan løbe til og med den 31. december 2017. Ved forlængelse vil tilmeldte kunder fortsat være tilmeldt aftalen.

Tilbage til Rammeaftaler
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer