Tilbage til Rammeaftaler
offentlig sektor rammeaftaler Rammeaftaler

SKI 02.03: Servier og Storage

På rammeaftale 02.03 Servere og storage kan du købe et bredt og dybt sortiment af forskellige producentmærker på servere, storage, tilbehør og tilknyttede ydelser.

Ikrafttrædelse: 15. April 2015

Udløb: 14. April 2019

Forlængelse: 2 Perioder à 12 mdr.

Leverandører: Atea

Aftalen er sat sådan sammen, at du kan handle direkte med hovedleverandøren Atea A/S, mens de 2 øvrige leverandører KMD A/S og edgemo A/S kommer i spil ved miniudbud.

Sortiment

Aftalens sortiment er sammensat af et bredt udvalg af forskellige producentmærker og består af følgende hovedkategorier:

Servere

Omfatter fysiske servere til f.eks. virtualisering, der anvendes til databehandling, transaktionsbehandling, internettrafik og applikationsafvikling under anvendelse af et eller flere styresystemer.

Storage

Storage understøtter opbevaringen af og tilgangen til lagret data i et netværk.

Tilbehør

Tilbehør, herunder software, understøtter og er kompatibelt med det tilbudte sortiment i hoved- grupperne Servere og Storage.

Tilknyttede ydelser

Ved tilknyttede ydelser forstås ydelser relateret til installation, konfiguration, migrering af data, bortskaffelse af server- og storageløsninger inklusive håndtering af følsomme data, disaster recovery strategi og beredskab, samt uddannelse af drifts- personale.

Du kan se det fulde sortiment på delaftalen ved enten at bestille kataloget til dit e-handelssystem, gå ind i SKI-kataloget og søge på enkelte produkter, eller hente hele sortimentet på delaftalen som en tekstfil.

Ønsker du også at se priser på produkterne, kræver det, at du er logget ind.

Ved at benytte aftalen, opnår du en række fordele:

  • Et bredt sortiment af forskellige producentmærker
  • Mulighed for at etablere, udvide, ændre og vedlige- holde fysiske server- og storage-infrastrukturer

Sådan finder du din leverandør

Tildelingsformen til hovedleverandøren Atea A/S er direkte tildeling, mens de to sekundære leverandører også kommer i spil ved miniudbud.

Bemærk, at direkte tildeling kun kan anvendes ved anskaffelser under 1 million.

Du kan bestille dine varer via direkte tildeling hos Atea A/S. Du vælger selv, om du vil benytte deres webshop, eller om du ønsker at bestille via e-mail eller telefon. Du kan se priser og sortiment i webshoppen og i e-kataloget på ski.dk.

Miniudbud blandt aftalens i alt tre leverandører, hvis:

  • Købet overstiger 1 mio.
  • Behovet er en samlet løsning, som indeholder leverandørens forslag til it-arkitektur, men selv står for opsætning og implementering
  • Leverandøren tager et løsningsansvar og bl.a. står for installation og/eller konfigurering af det anskaffede udstyr.
  • Mulighed for at skærpe kravene til produkter og/eller leveringsaftalen, fx performance og SLA’er
  • Mulighed for suppleringskøb hos samme leverandør

Aftalen hører under SKI’s frivillige aftaler, og kan dermed som udgangspunkt benyttes af hele den offentlige sektor.

Bemærk at SKI også har en forpligtende aftale på en del af vareområdet (rammeaftale 50.45 Servere). Hvis du kommer fra en kommune, kan du på ski.dk se, om din kommune har forpligtet sig til at bruge denne aftale her.

 

Statens Indkøb har ligeledes en aftale på en smal del af sortimentet (aftale 02.72 Servere), som statslige institutioner er forpligtet til at anvende.

Tilbage til Rammeaftaler
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer