Tilbage til Rammeaftaler
offentlig sektor rammeaftaler Rammeaftaler

SKI 02.06: Standard software

Med rammeaftale 02.06 Standard software kan alle offentlige organisationer købe standard softwareprodukter, som er kompatible med de offentlige institutioners eksisterende software inden for fire softwarekategorier.

Ikrafttrædelse: 28. marts 2017

Udløb: 27. marts 2019

Forlængelse: Ingen

Leverandører: Flere (Atea, KMD, Crayon, o.a.)

 

Dermed kan nyt standard software indgå i den offentlige organisations it-miljø uden væsentlige tilpasninger, integrationer og lignende. Tilknyttede ydelser som fx service, support og it-kurser indgår også som en del af de tilbudte leverancer. De tilknyttede ydelser kan omfatte tilknyttede ydelser være:

  • Installation og konfiguration
  • Software Asset Management ydelser
  • Hotline / support
  • Kurser og faglitteratur

 

Rammeaftalen består af fire delaftaler, opdelt ud fra softwarens kompatibilitet.

Delaftale 1

Standard Software kompatibelt med IBM Ved standard software forstås standard software, som er kompatibelt med producentspecifikt software fra IBM.

Delaftale 2

Standard software kompatibelt med Microsoft software. Ved standard software forstås standard software, som er kompatibelt med producentspecifikt software fra Microsoft.

Delaftale 3

Standard software kompatibelt med Oracle software Ved standard software forstås standard software, som er kompatibelt med producentspecifikt software fra Oracle.

Delaftale 4

Standard software, der er kompatibelt med SAS software. Ved standard software forstås standard software, som er kompatibelt med producentspecifikt software fra SAS Software. Til alle ovenstående delaftaler kan desuden tilkøbes tilknyttede ydelser via miniudbud. Det kan f.eks. være ydelser relateret til installation, konfiguration, service og support, Software Asset Mangement (SAM), hotline support, it-kurser, it-faglitteratur og e-learning.

 

Brug af aftalen

Køb af standard software skal ske på baggrund af et miniudbud, hvor leverandørerne på den aktuelle delaftale konkurrerer om at give det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

 

 

Tilbage til Rammeaftaler
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer