Tilbage til Rammeaftaler
offentlig sektor Rammeaftaler

SKI 02.16: Teknologispecifik it-kompetence i projektorganiseret form

Med rammeaftale 02.16 kan alle offentlige institutioner inklusiv enheder under staten købe teknologispecifikke kompetencer i projektorganiseret form.

Ikrafttrædelse: 23. maj 2013

Udløb: 23. maj 2016

Forlængelse: 1 periode a 12 mdr.

Leverandører: Flere

Købet sker i projektorienteret form, og det betyder, at man køber et team af konsulenter med teknologispecifikke it-kompetencer inklusiv projektledelse, som arbejder med definerede opgaver inden for den beløbsramme, som er fastlagt.

Aftalen er opdelt i disse seks delaftaler

  • Delaftale 1: Opgaver indenfor teknologiområdet Oracle
  • Delaftale 2: Opgaver indenfor teknologiområdet Microsoft
  • Delaftale 3: Opgaver indenfor teknologiområdet IBM
  • Delaftale 4: Opgaver indenfor teknologiområdet SAP
  • Delaftale 5: Opgaver indenfor teknologiområdet mobile operativsystemer
  • Delaftale 6: Opgaver indenfor teknologiområdet udvalgte open source teknologier

Rammeaftalen understøtter de mest anvendte metoder, herunder SCRUM, XP m.fl. med henblik på løsning af agile og iterative projekttilgange, metoder og opgaver.
 
Der er på aftalen mulighed for at anskaffe ydelserne via 3 kontraktformer:

  • Projektopgave uden løbende ydelser
  • Projektopgave med løbende ydelser
  • Løbende ydelser

Projektopgave skal forstås som et planlagt projektforløb, med et forventet start- og sluttidspunkt og løbende ydelser er en abonnementsordning, der giver dig mulighed for at tilkalde et projektteam til løsning af ad-hoc projektopgaver.

*Bemærk at aftalen skal anvendes til anskaffelser på over 2 mio. kr.

Tilbage til Rammeaftaler
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer