Tilbage til Rammeaftaler
offentlig sektor Rammeaftaler

SKI 02.19: ASP/Cloud

Rammeaftalen omfatter veldefinerede serviceom­råder, som dækker flere behov inden for ASP/Cloud ydelsesområdet. Drift, forvaltning, vedlige­holdelse og support er en del af den tilbudte service og leveres samlet.

Ikrafttrædelse: 15. december 2014

Udløb: 30. november 2018

Forlængelse: 2 perioder á 12 mdr

Leverandører: Flere

Aftalen giver klare retningslinjer for, hvordan man vælger sin ydelse og hvordan man indkøber den – hvad enten man ønsker at købe en ASP eller en Cloud­-service.

Aftalen indeholder alt fra små services til udsendelse af nyhedsbreve over omsorgsløsninger og jobcenterløsninger til de meget tunge økonomi­ og lønsystemer. Kendetegnet for disse services er, at de udvikles, driftes og ejes af den leverandør, der tilbyder dem.

Der findes en “Lyd­præsentation” som forklarer og viser, hvordan aftalen anvendes.

Aftalen er opdelt i disse fem delaftaler

 • Delaftale 1: Statslige ASP og Cloud services
 • Delaftale 2: Kommunale ASP og Cloud services
 • Delaftale 3: Regionale ASP og Cloud services
 • Delaftale 4: Undervisning ASP og Cloud services
 • Delaftale 5: Forsyning ASP og Cloud services

Hver delaftale er inddelt i ydelsesområder, der følger Moderniseringsstyrelsens inddeling i arbejdsområder i det offentlige.

Aftalen giver offentlige brugere en lang række fordele. Bl.a. indgår skifteomkostninger i forbind­else med tildeling, hvilket giver et bedre overblik over økonomien i en løsning. Der er tillige taget højde for ejerskab af data, samt mulighed for indflydelse på udvikling af ny funktionalitet. Aftalen efterkommer brugernes ønske om mulighed for både direkte tildeling og for miniudbud i specifikke situationer.

Både små og store leverandører

Leverandørerne på aftalen omfatter både små og mellemstore virksomheder, samt store spillere på markedet. Aftalen rummer både innovative og tradi­tionelle løsninger, og særligt Cloud­SaaS delen har fået et gevaldigt løft, hvilket er helt i tråd med den generelle markedsudvikling for Cloud løsninger.

Aftalen giver leverandørerne mulighed for at tilpasse og udvikle deres services i hele aftalens løbetid. Det vil være med til at sikre det offentlige løsninger, der matcher nutidige behov, samt følger den teknologiske udvikling.

Sortiment

Da 02.19 aftalen er en af de større – og dermed indeholder et meget stort sortiment og antal leverandører, vil nedenstående blot dække Ateas sortiment på aftalen.

 • Asset Management
 • Dokument Workflow
 • Email scanning
 • Endpoint protection
 • Entreprise search
 • Enterprise Vault.cloud
 • Facility Service
 • Filer og teamwork
 • Hosted MDM
 • HR Service
 • Intranet service
 • IT Service Automation
 • Mail Service
 • Patch Management
 • Print Audit
 • Print Management
 • Projekt Portal
 • SAM as a service
 • Symantec Mobility Suite
 • Video as a Service
 • Web Filtering
 • Backup as a service

Brug af aftalen

Som udgangspunkt kan du tildele direkte til den leverandør, der bedst opfylder dit indkøbsbehov.

Du skal genåbne konkurrencen mellem leverandørerne via miniudbud, hvis:

 • Du har behov for budgetsikkerhed i form af en fast pris (fastfrysning af forbrugs­ afregnede elementer og implementerings­ omkostninger)
 • Dit behov omfatter specialtilpasset leverancer af en eller flere øvrige ydelser, herunder timebaserede ydelser
 • Dit behov omfatter BPO uden overdragelse af medarbejdere
 • Dit behov omfatter BPO med medarbejderoverdragelse

SKI har forbedret tildelingsværktøjet, så der nu fremgår en mere præcis pointscore, og den automatiske scoring dækker flere konkrete tildelingssituationer. Forbedringen medfører, at du ikke længere selv skal indsætte pointscoren, da den automatisk bliver kopieret til det rigtige felt.

 

NB: Hele Ateas sortiment er Cloud-baserede ydelser, og anskaffes med anvendelse af direkte tildeling.

Tilbage til Rammeaftaler
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer