Tilbage til Rammeaftaler
offentlig sektor Rammeaftaler

SKI 02.22: It-drift

Offentlige virksomheder har fra primo november 2018 en ny SKI 02.22-rammeaftale, som man kan anvende til indkøb af it-drift og -services. Aftalen rummer to delaftaler:
 • Delaftale 1: It-drift
 • Delaftale 2: Co-location

Atea er med på begge delaftaler.

 

Ikrafttrædelse: Primo November 2018

Udløb: Ultimo Oktober 2022

Forlængelse: Ingen

Leverandører: 10 på Delaftale 1 og 5 på Delaftale 2

 

Generelt

Delaftale 1 rummer, udover gængse kapacitets- og driftsydelser en lang række as-a-service-ydelser fra it-infrastruktur over applikationer, systemer, platforme og netværk til slutbrugerenheder.

Som tillægsydelser kan man vælge mellem et stort katalog af transitionsydelser, support og konsulentbistand.

Aftalens gennemgående service-provider-tilgang giver kunderne større muligheder for at vælge mere hybride og individualiserede løsninger.

Aftalen giver også mulighed for at kombinere sig frem med rene driftsydelser på egen it-infrastruktur og hardware. Det er nyt i forhold til tidligere. Dermed er kombinationsmulighederne mange og større end på den hidtidige aftale.

Delaftale 2 handler alene om co-location (housing) og rummer et stort katalog af datacenter-faciliteter og tilhørende ydelser.

Sortiment

Aftalens sortiment rummer mulighed for fuldstændig outsourcing samt delvis uddelegering af it-driftsopgaver.

Sortimentet tager afsæt i klassiske driftsydelser, herunder kapacitet, applikationsdrift, mail- og databasedrift samt drift af netværk og slutbrugerenheder, men giver, som nævnt, kunderne større muligheder for at definere sine behov ud fra en forretningsmæssige tilgang, uden en stringent binding til skalerbarhed, teknologi og licenser.

Dette giver mulighed for fornyelse, transformation og modernisering inden for leveringsaftalens varighed.

Sortimentet er opdelt på følgende måde:

Platformservices, herunder

 • Applikationsdrift
 • Serverdrift
 • Managed public cloud
 • Virtual desktop as-a-service
 • Mail as-a-service
 • Database as-a-service
 • Backup as-a-service

Infrastrukturservices, herunder

 • Server as-a-service
 • Virtualisering as-a-service
 • Storage kapacitet

Slutbrugerenheder, herunder

 • Slutbrugerenheder som en service
 • Managed slutbrugerenheder (leverandørens eller kundens eget udstyr) 
 • Mobile device management 

Netværksservice, herunder

 • Managed LAN
 • Firewall as-a-service
 • VPN as-a-service
 • WiFi as-a-service

Tillægsydelser

 • Transition
 • level support
 • Konsulentbistand

Datasikkerhed

Der er ved udarbejdelsen af rammeaftalen taget højde for datasikkerhed – især i forhold til at være compliant med ISO 27001 og persondataloven/GDPR. Atea er på forkant med alle disse aspekter og ISO 27001-certificeret

Gode priser

Det er faste priser på aftalen, hvilket også gælder transitionsydelser, således du kan opnå budgetsikkerhed i forbindelse med et eventuelt leverandørskifte.

SKIs tildeling af Atea på rammeaftalens to delaftaler foregik efter omhyggelige evaluerings- og scoringsmodeller, hvor de to overordnede kriterier var pris og sortiment.

Hensigten var, at tilvejebringe kunderne et så bredt sortiment med så gode priser som muligt.

Rabatter og regulering af priser

Der er ikke i den nye aftale, som det var tilfældet med den hidtidige aftale, indbygget leverandør-specifikke rabatter på hardware og effektivisering. I stedet bliver der indeksreguleret på flere ydelser, så det er SKI, der med afsæt i en markedsanalyse regulerer efter kvartalsvise indekstal.

Atea kan regulere sine priser – men altid kun i nedadgående retning.

Brug af aftalen

Aftalen er nem at anvende, idet man som kunde opgør sine behov inden for den enkelte delaftales sortiment.

Når dette er sket tildeler man, med anvendelse af værktøj fra SKI, direkte til en af leverandørerne på baggrund af laveste pris.

Hvis der er særlige og væsentlige ændringsønsker til SLA og sikkerhed, særligt komplicerede transitionsbehov eller behov for medarbejderoverdragelser, kan man, som i den hidtidige rammeaftale vælge at gå i miniudbud blandt leverandørerne på aftalen.

Desuden er der i den nye rammeaftale også mulighed for at gå i miniudbud, hvis man ønsker leverandørernes forslag til en konkret løsning.

Med et sådant miniudbud afgiver leverandørerne tilbud med resultatansvar.

Al prissætning under et miniudbud er bundet til miniudbuddet. Det vil sige, at leverandøren kun kan anføre særskilte priser (højere end gældende ydelsespriser), hvor dette er med baggrund i særlige krav til SLA, transition eller sikkerhed.

Leverandørerne kan med andre ord vælge at tilbyde lavere enhedspriser inden for miniudbuddet, end dem der er gældende inden for delaftalen generelt.

Leveringsaftaler

Leveringsaftaler løber i 3 år og er uopsigelige i kontraktperioden.

Leveringsaftaler kan af kunden optionelt forlænges to gange á 3 år og således vare sammenlagt i op til 9 år.

Tilbage til Rammeaftaler
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer