Tilbage til Rammeaftaler
offentlig sektor Rammeaftaler

SKI 50.70: Interaktive tavler og AV-udstyr

Denne forpligtende aftale indeholder et bredt udvalg af gode funktionelle AV-produkter.

Ikrafttrædelse: 1. januar 2018

Udløb: 13. januar 2020

Forlængelse:

 • Option nr. 1 på 12 måneder
 • Option nr. 2 på 12 måneder

Leverandører: Atea

 

Aftalen er opdelt i to delaftaler

Delaftale 1 AV-udstyr - Sortiment ved direkte tildeling skal bruges ved direkte tildeling. E-kataloget på denne delaftale indeholder det obligatoriske sortiment fra den primære leverandør på aftalen
Atea A/S.

 

Delaftale 2 AV-udstyr - Sortiment ved miniudbud skal bruges ved miniudbud. E-kataloget på denne delaftale indeholder såvel det obligatoriske som det frivillige sortiment for alle de tre leverandører, der er på aftalen.

 

Aftalen kan benyttes af alle de offentlige institutioner, der har tilsluttet sig aftalen. Kommunale institutioner har tilsluttet sig forud for udbuddet af aftalen og har ikke mulighed for at tilslutte sig på et senere tidspunkt. Øvrige kunder kan tilslutte sig aftalen fra og med den 1. januar 2018 til og med den 1. juli 2020.

 

Aftalen indgår også i Statens Indkøbsprogram. Det betyder at alle statslige institutioner er forpligtet til at benytte aftalen, selvom de ikke er tilsluttet.

 

Derudover kan aftalen benyttes af visse institutioner uden tilslutning og uden forpligtelse, herunder:

Regionerne, Danmarks Nationalbank, Folketinget, Dansk Institut for Internationale Studier, Institut for Menneskerettigheder, Færøernes hjemmestyre (for lokationer i Danmark) samt statslige selvejende institutioner mv.

 

Delaftaler under 50.70 AV-udstyr

Delaftale 01: AV-udstyr - Sortiment til direkte tildeling

Interaktive tavler, interaktive projektorer, projektorer, skærme, videokonferenceudstyr, lydudstyr og mikrofoner.

 

 

Delaftale 02: AV-udstyr - Sortiment til miniudbud

Interaktive tavler, interaktive projektorer, projektorer, skærme, videokonferenceudstyr, lydudstyr og mikrofoner.

Brug af aftalen

Sortimentet på aftalen omfatter følgende kategorier:

 • Interaktive tavler
 • Interaktive projektorer
 • Projektorer
 • Skærme, forskellige teknologier og anvendelsesområder
 • Videokonferenceudstyr (low entry)
 • Lydudstyr
 • Mikrofoner

Hertil kommer diverse tilbehør og services, såsom beslag, software, montering, serviceaftaler mm.

 

Du skal købe direkte hos den primære leverandør Atea A/S, hvis dine behov kan dækkes af det obligatoriske sortiment, som du finder i delaftale 1: AV-udstyr - Sortiment til
direkte tildeling, og hvis du vurderer, at dit køb ikke overstiger den beløbsgrænse (miniudbudsgrænse), du har for miniudbud. Kommuner har individuelle grænser for, hvornår
den enkelte kommune skal gå i miniudbud. Grænserne kan ses i bilag I - Aftalevilkår (fane 3 i Excel-dokumentet). Alle øvrige kunder har en miniudbudsgrænse på 500.000 DKK.
Du skal anvende delaftale 2: AV-udstyr Miniudbud blandt alle tre leverandører på aftalen i følgende tilfælde:

 • Når det obligatoriske sortiment overstiger jeres miniudbudsgrænse
 • Når behovet kun kan dækkes via det frivillige sortiment
 • Når der er tale om skærpede krav til leverancen – se bilag VIII s. 4
Tilbage til Rammeaftaler
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer