10-01-2022

Vigtig information om nye Blankmedie-afgifter

Fra den 1. januar 2022 skal forhandlere af smartphones, tablets, computere og harddiske opkræve lovpligtigt vederlag til kunstnere og producenter i forbindelse med salget, som kompensation for privatkopiering. Afgiften opkræves og indbetales til Copydan. 

 
VIGTIG information omkring fakturering af Blankmedie afgift  

Atea er pålagt at fakturere afgiften på blankmedier, indtil du som kunde er registreret og godkendt hos Copydan Kulturplus. Faktureringen af afgiften fra Atea vil ske som en separat efterfakturering indtil den nødvendige systemintegration er på plads.

Copydan Kulturplus har nu klargjort hjemmsiden, hvor du som kunde kan registrere dig og søge om afgiftsfritagelse. Du kan læse mere om afgiften her og søge om fritagelse her. 

Er du allerede registreret som kunde hos Copydan Kulturplus med afgiftsfritagelse, skal du sende dit godkendelsesnummer til Atea på: Copydan-fritagelse@atea.dk. Herefter vil dine køb ikke blive pålagt de nye afgifter. 

 
Det betyder de nye afgifter for dig 

Moderniseringen af kompensationsordningen betyder også, at en række nye medier nu er omfattet. Der er tale om lagringsmedier, som er de medier, privatkopiering i dag finder sted på. Producenter, importører og grossister af disse medier skal fremover opkræve og indbetale vederlag til rettighedshaverne, når de handler med disse medier.  

Per d. 1. januar 2022 vil afgiften derfor blive pålagt alle nedenstående produkter: 
 
Smartphone: 45,00 Kr. 
Tablet: 45,00 Kr. 
Bærbar computer: 45,00 Kr, 
Stationær computer:; 45,00 Kr. 
Harddisk*: ≤ 128gb:  4,00 Kr. 
Harddisk*: > 128gb: 16,00 Kr. 
 
* En ”harddisk” skal forstås som et ikke-multifunktionelt og ikke-indbygget lagringsmedie, hvis primære funktion er lagring af filer, herunder usb-stik, hukommelseskort, ekstern harddisk, intern harddisk (harddisk til indbygning i eksempelvis en stationær computer), netværksharddisk (ekstern harddisk med mulighed for netværkstilslutning) o.l.  
Atea vil bestræbe sig på at gøre håndteringen af den nye Copydan-afgift så smidig som mulig.  

Spørgsmål til de nye afgifter skal rettes til Copydan Kulturplus. 
Email: kontakt@copydan-kulturplus.dk 
Telefon: +45 39 14 15 04 
 
Information om lovændringerne, samt Q&A, findes på Copydan Kulturplus hjemmeside: Copydan KulturPlus’s hjemmeside