Spring til indhold
Vi kan ikke individuelt, effektivt løse udfordringerne med bæredygtighed. Derfor samler Atea Sustainability Focus danske og nordiske it-indkøbere, så vi med én samlet stemme kan bidrage til at øge globalt fokus på bæredygtighed i it-branchens forsyningskæde.

Norden er et af de markeder i verden, de globale it-producenter lytter mest til. Hvordan vi ræsonnerer og agerer i Norden har på mange punkter indflydelse på resten af ​​verden

 

- Andreas Schjølin, ansvarlig for Sustainability i Atea Danmark. 

 

ASF-rapporten for 2024 er her!

Tilbagemeldingen fra de Nordiske it indkøbere er klar: Det er tid til klimaansvarlighed. Lad os komme i gang og sammen tage ansvar for klimaet.

 

 

Bliv medlem af 100%-klubben – for øget genbrug og recirkulering

Jeg er imponeret over indsatsen med at samle interessenterne for at finde løsninger i forhold til anbefalinger vedr. en cirkulær økonomi, og jeg har høje forventninger til det fremtidige samarbejde på tværs af branchen.

— Erik Nilsson, IT sustainability manager, H&M

Atea udnævnt som europæisk klimaleder

 

EU klimaleder

 

Financial Times og den internationalt anerkendte markedsdata- og statistikleverandør Statista har udnævnt Atea til at være blandt de 300 bedste europæiske virksomheder, der har reduceret mest CO2 i forhold til virksomhedens omsætning.

 

Ateas CSR-indsats belønnes med platin

ecovadis platinum

Det uafhængige bureau EcoVadis belønner Ateas CSR-indsats med platinum, som er den højeste anerkendelse, man kan opnå.

Det betyder, at Atea nu ligger blandt de øverste 1 procent af de mere end 65.000 vurderede leverandører.

 

 

 

 

Sådan ser vores proces ud

5 hovedbudskaber til it-industrien:

 

  1. Opnå enighed på tværs af branchen om kritiske forhindringer for og fordele ved at opnå et bæredygtigt kredsløb i forhold til materialer i værdikæden. Invitere interessenter til dialog.
  2. Identificere, hvilke materialer, der er de vigtigste, i forhold til at opnå et sluttet kredsløb og optimere bæredygtigheden
  3. Definere principper for et system til genudvindelse/genanvendelse af materialer der er ressource-, energi- og økonomisk besparende, samtidig med at den sociale påvirkning reduceres.
  4. Undersøge og dokumentere, hvordan forskellige tilgange til udvikling og design af systemer, produkter og tjenester kan påvirke værdien af materialer og evnen til at genanvende dem.
  5. Med udgangspunkt i pkt. 1 - 4 udvikle anbefalinger til kunderne om, hvordan deres handlinger kan understøtte fremskridtet hen imod en cirkulær og klimaneutral it-branche.

 

 

Om Atea Sustainability Focus


Atea Sustainability Focus (ASF) er et netværk, som samler de nordiske it-indkøbere, så de med én samlet stemme kan bidrage til at øge bæredygtigheden i den globale it-branche. Og fordi den globale it-industri anser de nordiske indkøbere for at være blandt de mest progressive og ambitiøse ift. bæredygtighed, kan du som dansk it-indkøber yderligere påvirke den globale forsyningskæde i en mere bæredygtig retning.


Som del af ASF er der ligledes etableret et Advisory Board, som hvert år behandler, udvælger og videregiver en række konkrete, nordiske anbefalinger fra de nordiske it-indkøbere direkte til ledelsen i Responsible Business Alliance (RBA), der med 140 medlemmer, 6 millioner medarbejdere og tusindvis af underleverandører er verdens førende koalition inden for bæredygtighed i it-industrien.

 

Transparensguiden – et resultat af ASF

 

Transperensguide

 

I den første ASF-rapport identificerede de nordiske it-indkøbere gennemsigtighed som branchens vigtigste bæredygtighedsspørgsmål. Den overordnede anbefaling i rapporten var at udvikle en fælles rapporteringsramme for branchen.

I dag, to år senere, ser vi resultatet, når RBA lancerer sin praktiske guide til transparens i indkøb.


Vejledningen er et tydeligt bevis på, at nordiske it-indkøberes stemme gennem ASF har bidraget til øget gennemsigtighed i den globale it-industri. Det kan blive et vigtigt og værdifuldt værktøj for både industrien og køberne, herunder:

Bidrage til øget harmonisering

Ved at kræve og rapportere om et fælles regelsæt med omhyggeligt udvalgte indikatorer er der fokus på de områder, hvor udfordringerne er størst.

Giv mulighed for at sammenligne

Tilsvarende rapportering fra brancheaktører gør det lettere at sammenligne bæredygtighedspræstationer og ligeledes vurdere udviklingen.

Spar tid og ressourcer

Mere effektivt, når alle aktører baserer rapportering på de samme indikatorer.

 

Medlemmer af ASF Advisory Board

 

Catarina Paulson
Head of Sustainability, Alfa Laval

Maria Faergemann Eg
Sustainable Procurement Manager, Nordea

Erik Nilsson
Project Manager Sustainable IT, H&M

Kajsa Nylander
Sustainable Manager, Systembolaget

Ulf Linderoth
IT strategist, Malmö Municipality

Björn Sigurdsson
Climate Strategist, Uppsala Municipality

Thomas Okke-Frahm

CIO Vestas

 

Annika Ramsköld
Head of Sustainability, Vattenfall

Peter Nohrstedt
Head of Sustainability, SKL Kommentus

Maria Greve
Sustainable Procurement Manager, Nordea

Åsa-Pia Folkesdotter
Sustainable Specialist, Ikea

Terkel Nordlund
Senior Category Manager, Tetra Pak

Pernilla Bergmark
Master Researcher Sustainability, Ericsson


Atea Sustainablity Focus medlemmer

Medlemmer af ASF Advisory Board

Hvorfor har vi brug for en komplet cyklus?

Appetitten efter materialer stiger eksplosivt!

Verden er kun 8,6 % cirkulær – dvs. at ud af alle de mineraler, fossile brændstoffer, metaller og biomasse, der forbruges hvert år, er det kun 8,6 % som genanvendes.

Materialeforbruget er firedoblet siden 1970, mens befolkningstallet kun er fordoblet.

De seneste to år er forbruget steget med mere end 8 %, men genanvendelse af ressourcerne er faldet.

 

recycle

 

 

 

conflict minerals

 

Produktion med problemer

Omkring 70 % af CO2-udledningen fra små it-produkter stammer fra produktionen.

De såkaldte "konfliktmineraler" (tin, tantal, wolfram og guld), som elektronisk udstyr er stærkt afhængige af, forårsager konflikter i Den demokratiske republik Congo, med ødelæggende konsekvenser for minearbejderne og deres familier.

Komplekse forsyningskæder med begrænset gennemsigtighed øger risikoen for overtrædelse af arbejderrettighederne.

Produktionen af én laptop kræver 240 kilo fossile brændstoffer, 22 kilo kemikalier og 1.500 kilo vand. Det genererer 1,2 ton affald.

Fra affald til ressource?

Elektronisk affald er den hurtigst voksende affaldsstrøm, som forventes at nå 52 mio. ton i 2021.

Kun ca. 20 % af dette bliver genanvendt ordentligt.

Der er 17 gange mere guld i et ton smartphones end i et ton malm.

Den anslåede værdi af verdens elektroniske affald er 55 mia. euro.

 

recycle PC