Spring til indhold
Ateas whistleblower-ordning giver mulighed for, i fuld fortrolighed, at indberette mistanke om ureglementeret adfærd. Det er et system til tidlig advarsel med det formål at reducere risici og er et vigtigt værktøj til at skabe en høj forretningsetik samt bevare kundernes og offentlighedens tillid til Atea. Indberetningen kan foretages åbent eller anonymt.

Forhold, der kan indberettes, dækker mistanke om eksempelvis:

  • Korruption 
  • Bestikkelse
  • Bedrageri
  • Dokumentfalsk
  • Alvorlig miljøforurening 
  • Alvorlige brud på arbejdssikkerheden
  • Alvorlige forhold, der retter sig mod en ansat (eksempelvis vold eller seksuelle overgreb). 

 

Både eksterne og interne personer kan foretage indberetning, og der kan kun indberettes oplysninger om personer og hændelser med tilknytning til virksomheden. Det vil sige hændelser med tilknytning til medarbejdere i Atea, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, advokater, leverandører m.fl. Anonyme indberetninger håndteres af personer uden tilknytning til Atea.

 

Åben indberetning:

compliance@atea.dk

Anonym indberetning:

https://report.whistleb.com/da/ATEA