Spring til indhold
Vi understøtter jeres digitale transformation og hjælper med at udvikle målsætningerne for digitale kerneydelser. Dermed kan vi sammen prioritere jeres nuværende og kommende initiativer, projekter og løsninger. Sammen identificerer vi, hvordan I bedst matcher borgernes behov - i dag og i morgen. Book et inspirationsmøde eller inspirationsdag og kom godt i gang med digitaliseringen

Atea havde meget professionelt arrangeret en inspirationsdag, hvor vi fik indsigt i deres portefølje af storskala sundheds- og velfærdsløsninger og direkte adgang til eksperterne hos deres samarbejdspartnere. Inspirationsdagen gav os stort værdi da alting blev serveret på et fad.

- Søren Wollesen, Ældrechef, Lolland Kommune

 

Hos Atea kan vi rådgive og levere på alle niveauer i jeres digitale velfærdsteknologiske omstilling. 

Kommunerne har lige nu et unikt udgangspunkt i forhold til at udbygge de digitale sundhedstilbud med bæredygtige løsninger. Løftestangen er tværgående teknologi, der med IoT og AI giver sundhedspersonalet helt nye muligheder for at yde tilsvarende eller bedre service på trods af et støt stigende antal plejekrævende borgere.

Samtidig kræves der fortsat fokus på brobygningen mellem kultur og teknologi. Ældrechefen og it-chefen i den enkelte kommune skal kunne tale et fælles sprog – det er forudsætningen for succesrig implementering. De mennesker, der skal bruge de digitale løsninger, skal kunne spejle sig i og anvende teknologien.

Dag-til-dag implementering og direkte adgang til de rigtige kompetencer er nøgleord i den kommunale digitaliseringsmanual.

Er din digitale modenhed tilstrækkelig til at understøtte den digitale transformation?

Benyt digitale sundhedsløsninger, der udvikler sig i takt med borgernes behov ​

Flere forskellige løsninger på markedet adresserer forskellige behov hos borgerne, men ingen tilbyder bredden af løsninger som Atea. Vi sikrer, at I kan matche borgernes behov med en eller flere løsninger. Dermed får I mulighed for, nemt, at afprøve forskellige komplimenterende løsninger til samme borger. Anvender I fx behovstrappen inden for medicinadministration, gør det jer i stand til at tilpasse løsningerne over tid i takt med, at borgeren bliver ældre og udvikler nye behov. 

Velfærdsteknologisk Markedsplads og Servicecenter

Skærmbesøg giver digital nærhed og tryghed

Når borgerne bliver ældre, bliver deres behov ofte mere komplekse. Det stiller høje krav til den faglige indsats. Samtidig ønsker langt de fleste borgere at blive længst muligt i eget hjem. 

Med skærmbesøg, kan medarbejdere understøtte borgerne til at bevare deres færdigheder længere og dermed opleve en øget livskvalitet og egen mestring. Læg dertil, at hverken borgere eller medarbejdere med skærmbesøg skal bruge ressourcer på transport - til gavn for mennesker og miljø.

 

skærmbesøg

 

digital medicinhåndtering

Digital medicinhåndtering sikrer korrekt medicin til tiden

Flere og flere borgere modtager i dag pleje i eget hjem. Korrekt medicinhåndtering i hjemmeplejen er derfor en tidskrævende kerneopgave.

Det er vigtigt at sørge for, at den enkelte plejekrævende borger i høj grad overholder medicineringen, da dosis påvirker borgerens helbred og livskvalitet markant.

Med digital medicinhåndtering udføres medicineringen på en effektiv og sikker måde, samtidig med at vi reducerer medicinspild.

 

 

forebyggende træning

Forebyggende træning med AI inden skaden sker

Bedre funktionsevne hos borger. Opnå flere træninger med SOSU- medarbejder sammenlignet med fysioterapeut for hurtigere progression, som fx kan være med til at hindre faldulykker.

Øge borgernes funktionsniveau og over tid få flere borgere gjort mindre afhængige af SOSU-medarbejdere, ved at blive mere selvhjulpne.

 

Sundheds AI - reducerer nødkald & indlæggelser og sikrer kvalitet i arbejdsgange

Mulighederne og perspektiverne inden for AI er store. Potentialet kan eksempelvis illustreres ved at tage udgangspunkt i medarbejdernes observationsbeskrivelser af borgerne, som indberettes ved hjælp af fritekst-felter. Her kan AI anvendes til at få øje på ord eller vendinger, der kræver særlig opmærksomhed og tidlig indsats fra en medarbejder. Det styrker den proaktive service over for borgerne og understøtter at borgeren kan opretholde sin livskvalitet.   Sundheds-AI kan samtidig identificere unødvendige nødkald og tryghedsbesøg.

 

 

AI

Digitalt tilsyn - borgertryghed døgnet rundt

Digital tilsyn er en velfærdsteknologi, der skaber tryghed i form af en sensor, som afgiver en alarm, hvis borgeren har brug for hjælp. Moderne teknologi giver personalet hurtig besked, hvis borgeren kommer i en farefuld situation - fx ved faldulykker - og ikke selv kan tilkalde hjælp. Med digital tilsyn kan personalet også foretage tilsyn og sikre, at alt er i orden — uden at forstyrre eller vække den enkelte. Personalet undgår dermed unødvendige rutinetjek, hvilket giver et markant løft i livskvalitet - specielt om natten, når borgeren gerne vil sove trygt.

 

 

digitalt tilsyn

 

 

Rammeaftaler

SKI og rammeaftaler til sundhedssektoren

Effektiv implementering på tværs af platforme og forvaltninger er én af forudsætningerne for gode patientoplevelser.

Hos Atea er vi stolte af at være leverandør til et bredt udvalg af SKI-aftaler. Det betyder, at sundhedssektoren - sammen med os - kan skabe en sammenhængende it-strategi med effektive løsninger, uanset hvilke rammeaftaler din sundhedsenhed benytter sig af.

 

Lad os hjælpe dig i gang med en løsning!

Bliv inspireret!