Spring til indhold
Tilbage til Offentlige virksomheder

Rammeaftaler til det offentlige

Her får du en oversigt over alle rammeaftaler. Du kan også downloade kataloget over rammeaftaler som iPaper.

Hvert år indkøber den offentlige sektor varer og tjenesteydelser for ca. 300 mia. kr. Jo mere effektivt det offentlige indkøb er, des flere ressourcer er der til fx til udvikling af velfærdsydelser i den offentlige sektor. Derfor har SKI (Statens Indkøbsprogram) indgået aftaler med forskellige leverandører, for at få de bedst mulige indkøbsmuligheder.

Vi er leverandører på et bredt udvalgt af forskellige rammeaftaler, der dækker alt fra hardware og software til konsulentydelser, netværks- og driftsløsninger.

Vores brede udvalg af rammeaftaler betyder, at du med fordel kan kombinere flere aftaler for at få en totalløsning. Hvis du har brug for rådgivning til at kombinere de forskellige aftaler – eller blot brug for et overblik over aftalernes indhold, så står vi selvfølgelig klar til at hjælpe dig.

Nedenfor kan du få mere information om de forskellige aftaler.

SKI 02.06: Standard software

Med rammeaftale 02.06 standard software kan alle offentlige organisationer købe standard softwareprodukter, som er kompatible med de offentlige institutioners eksisterende software inden for fire softwarekategorier.

 

Læs mere om SKI 02.06 her

Standard-software

SKI 02.17: It-konsulenter

Med SKI 02.17-aftalen kan du købe konsulenter på timebasis til konkrete opgaver. Du har også mulighed for at anvende SKI- 02.17-aftalen i forbindelse med rådgivningsopgaver, som har direkte tilknytning til konsulentydelserne.

 

Læs mere om SKI 02.17 her

it-konsulenter

it-løsninger og projekter

SKI 02.18: It-løsninger og -projekter

Med rammeaftale 02.18 kan alle offentlige organisationer købe komplette it-løsninger og -projekter. Det brede sortiment tilbyder software, timebaserede ydelser til udvikling og vedligehold mv. Afgrænsningen ligger alene i, at sortimentet funktionelt og indholdsmæssigt ligger indenfor rammerne af de offentlige referencemodeller FORM og STORM og indenfor de teknologiområder og kundesegmenter, som er defineret af SKI.

 

Læs mere om SKI 02.18 her

SKI 02.19: SAAS - Cloud

På 02.19 Rammeaftalen har du mulighed for at købe veldefinerede serviceområder, som dækker flere behov inden for SaaS ydelsesområdet (Software-as-a-Service).

 

Læs mere om SKI 02.19 her

SKI 02.19: SAAS - Cloud

It-driftskapacitet

 

SKI 02.22: It-driftskapacitet

Offentlige virksomheder kan benytte SKI 02.22-rammeaftalen til indkøb af it-drift og -services. Aftalen gør det muligt for dig at få driftet alt fra en enkelt server, din backup og indkøb af Cloud-kapacitet, til at du kan foretage outsourcing af hele myndighedens it-drift inklusiv dit slutbruger-udstyr som PC og tablet m.m. Aftalen rummer også mulighed for, at du kan indkøbe Co-location/Housing, hvis du selv vil varetage driften, men ikke har de fysiske rammer til formålet. Aftalen rummer to delaftaler.

 

Læs mere om SKI 02.22 her

SKI 50.03: Server og Storage

Aftalen giver alle offentlige kunder mulighed for at indkøbe servere og storage og relevant tilbehør, løsninger og services.

Aftalen erstatter den nuværende frivillige SKI-aftale 02.03 samt de to aftaler fra Moderniseringsstyrelsen for hhv. servere og storage, som udløb den 31. december 2018.

 

Læs mere om SKI 50.03 her

Server og Storage

Kommunikationsprodukter og -løsninger

SKI 50.07: Kommunikationsprodukter og -løsninger

Aftalen giver alle offentlige kunder mulighed for at indkøbe Kommunikationsprodukter og relevant tilbehør, løsninger og services. Aftalen erstatter den nuværende frivillige SKI-aftale 02.07 samt aftalen fra Moderniseringsstyrelsen for Netværkskomponenter, som udløber den 31. december 2019. Aftalen vil derfor være den eneste fællesoffentlige rammeaftale for kommunikationsprodukter og løsninger.

Læs mere om SKI 50.07 her

SKI 50.10: Kopi og print

På aftalen kan du købe ind fra et bredt sortiment inden for kopi og print fra et udvalg af relevante producenter. Der er foretaget TCO-beregning af strømforbruget på de tilbudte produkter for at sikre lavest mulige totalomkostninger.

 

Rammeaftalen er en del af Statens Indkøbsprogram, og er forpligtende for Staten. Aftalen er desuden en fælleskommunal aftale og forpligtende for de kommuner og øvrige institutioner, som har tilsluttet sig rammeaftalen forud for udbudstidspunktet.

 

Aftalen består af to delaftaler

Delaftale 1: Små printere og multifunktionsprintere

Små printere og multifunktionsprintere (skrivebordsmodeller) med mulighed for manuelt køb af forbrugsstoffer (dvs. uden serviceaftale). Atea A/S er eneleverandør, og du foretager dine indkøb direkte fra Atea A/S.
Læs mere om deltaftale 1

 

Delaftale 2: Store printere og multifunktionsprintere

Større printere og multifunktionsprintere i ”office”-størrelse. Der er mulighed for at tilkøbe serviceaftaler, tilbehør og software, herunder follow-me-print. Der er tre sidestillede leverandører på aftalen: Atea A/S, Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S og Ricoh Danmark A/S.
Læs mere om delaftale 2

SKI 50.49: Standardsoftware

Er et forpligtende miniudbud baseret på delaftale 2: Standard Software kompatibelt med Microsoft software i ovenstående frivillige aftale, SKI 02.06 standard software. 50.49 kan kun benyttes af kommuner, såfremt de har tilsluttet sig tilslutningsperioden.

 

Læs mere om SKI 50.49 her

Standardsoftware

Interaktive tavler og AV-udstyr

SKI 50.70: Interaktive tavler og AV-udstyr

SKI 50.70-aftalen er en forpligtende aftale, der indeholder et bredt udvalg af gode, funktionelle AV-produkter. Rammeaftalen kan benyttes af alle offentlige institutioner og kommuner, der har tilsluttet sig aftalen.

 

Læs mere om SKI 50.70 her

Tilbage til Offentlige virksomheder
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer