Laddar meny

Compliance

Atea koncernens øverste ledelse har besluttet at opdatere koncernens compliance regime, så det bliver af høj international standard.

 Dette arbejde er udført med bistand fra Deloitte og Nielsen Nørager, og omfatter følgende elementer:

  1. En detaljeret og grundig gennemgang og kortlægning af eksisterende procedurer, forretningsgange, og kultur i forbindelse med salg til både offentlige og private kunder.
  2. Rådgivning fra Deloitte og Nielsen Nørager om implementering af et complianceprogram af høj international standard, herunder gennemførelse af en grundig risikovurdering af, hvor og hvornår der i virksomheden er risiko for systematiske svigt og manglende overholdelse af lovgivning, procedurer, forretningsgange, retningslinjer og politikker, samt hvad denne risiko indbefatter.
  3. Med bistand fra Deloitte og Nielsen Nørager design og implementering af opdateret compliance organisation i koncernen og i Atea A/S med underliggende politikker.
  4. Med bistand fra Deloitte og Nielsen Nørager design/opgradering af politikker, forretningsgange og retningslinjer.
  5. Rådgivning fra Deloitte om design og implementering af monitorerings-, kontrol- og opfølgningsprocedurer med henblik på at sikre, at forretningsgange, retningslinjer og politikker følges i alle dele af organisationen.
  6. Med bistand fra Nielsen Nørager indsættelse af kontraktretlige bestemmelser i ansættelses- og samarbejdsaftaler om, at bl.a. bestikkelse udgør væsentlig misligholdelse.

Koncernen og Atea A/S arbejder nu kontinuerligt med compliance herunder også på løbende at opgradere og forbedre sit compliance regime.

Atea A/S har modtaget rådgivning om compliance arbejdet fra Deloitte i Danmark. Deloitte har i den forbindelse givet Atea A/S en række anbefalinger. Deloitte har den 11. maj 2016 i et brev til Atea A/S' direktion, der vedlægges som bilag 1 (ikke compliance relevant afsnit heri er udstreget) givet en status på compliance arbejdet. Heri konkluderes side 2 bl.a. som følger:

”Atea A/S udarbejdede i samarbejde med Deloitte i juli 2015 en projektplan for arbejdet med compliance. Projektplanen fastlagde aktiviteter i forhold til design, implementering og monitorering af compliance programmet.

 

Generelt er det vores vurdering, at Atea A/S siden da har arbejdet seriøst og målrettet med compliance og fulgt projektplanen i forhold til design, hvor der nu foreligger et robust complianceprogram. I forhold til projektplanen har nogle dele af implementeringen taget længere tid end forventet, men det er vores overordnede vurdering, at implementering af væsentlige elementer, såsom politikker, træning, risikovurdering m.v. nu er implementeret og godt forankret i Atea A/S.

Monitoreringsdelen har taget noget længere tid end forventet at implementere. Det er dog vores generelle erfaring, at effektiv monitorering er ressource- og tidskrævende at få på plads, og Atea A/S vurderes at være godt på vej.

Henset til at monitoreringsdelen er under færdiggørelse, er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere om alle dele af compliance programmet i Atea A/S er fuldt effektivt. Vi har derfor aftalt med Atea A/S, at vi efter sommeren 2016 vil foretage en opfølgning på implementeringen og effektiviteten af moniteringen, som en intern afrapportering til Atea A/S’ administrerende direktør Morten Felding.”

 

Det er udført supplerende arbejder siden maj. Deloitte har senest afgivet status 30. september 2016, der vedlægges som bilag 2. Heri konkluderes bl.a. som følger:

”Atea A/S har siden maj 2015 arbejdet med at designe konkrete kontrol- og monitoreringsindsatser på de identificerede risikoområder. Risikoområderne sponsorater og kundeevents har været prioriteret som de første områder, hvor monitoreringen tillige er afsluttet. Vi har fået forelagt resultatet af monitoreringen og noteret, at der er konkluderet og rapporteret på væsentlige observationer. Atea A/S har desuden designet kontrol- og monitoreringsindsatser dækkende alle 17 risikoområder.”

Supplerende til de enkelte ovennævnte punkter 1-6 bemærkes følgende

Ad 1. Gennemgang af eksisterende procedurer

Ad 2. Risikovurdering

Ad 3. Opgradering af koncernens og Ateas complianceorganisation og politikker herfor

Ad 4. Opgradering af politikker, forretningsgange og retningslinjer

Ad 5. Design, etablering og implementering af monitorerings-, kontrol- og opfølgningsprocedurer

Ad 6. Indsættelses af kontraktretlige bestemmelser i ansættelses- og samarbejdsaftaler

Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer