Spring til indhold
Her får du en oversigt over alle rammeaftaler. Du kan også downloade kataloget over rammeaftaler som iPaper.

Hvert år indkøber den offentlige sektor varer og tjenesteydelser for ca. 300 mia. kr. Jo mere effektivt det offentlige indkøb er, des flere ressourcer er der til fx til udvikling af velfærdsydelser i den offentlige sektor. Derfor har SKI (Statens Indkøbsprogram) indgået aftaler med forskellige leverandører, for at få de bedst mulige indkøbsmuligheder.

Vi er leverandører på et bredt udvalgt af forskellige rammeaftaler, der dækker alt fra hardware og software til konsulentydelser, netværks- og driftsløsninger.

Vores brede udvalg af rammeaftaler betyder, at du med fordel kan kombinere flere aftaler for at få en totalløsning. Hvis du har brug for rådgivning til at kombinere de forskellige aftaler – eller blot brug for et overblik over aftalernes indhold, så står vi selvfølgelig klar til at hjælpe dig.

Nedenfor kan du få mere information om de forskellige aftaler.

SKI 02.06: Standard software

Med rammeaftale 02.06 standard software kan alle offentlige organisationer købe standard softwareprodukter, som er kompatible med de offentlige institutioners eksisterende software inden for fire softwarekategorier.

 

Læs mere om SKI 02.06 her

Standard-software

it-konsulenter

SKI 02.17: It-konsulenter

Med SKI 02.17-aftalen kan du købe konsulenter på timebasis til konkrete opgaver. Du har også mulighed for at anvende SKI- 02.17-aftalen i forbindelse med rådgivningsopgaver, som har direkte tilknytning til konsulentydelserne.

 

Læs mere om SKI 02.17 her

SKI 02.22: It-drift

02.22 It-drift er et dynamisk indkøbssystem. Aftalen gør det muligt for dig at få driftet alt fra en enkelt server, din backup og indkøb af Cloud-kapacitet, til at du kan foretage outsourcing af hele myndighedens it-drift inklusiv dit slutbruger-udstyr som PC og tablet m.m. Aftalen rummer også mulighed for, at du kan indkøbe Co-location/Housing, hvis du selv vil varetage driften, men ikke har de fysiske rammer til formålet.

 

Læs mere om SKI 02.22 her

It-driftskapacitet

SKI 02.19: SAAS - Cloud

SKI 02.70: AV-løsninger

Med rammeaftale 02.70 kan du købe AV-udstyr og tilhørende ydelser. Det dynamiske indkøbssystem er bedst egnet til samlede AV-løsninger, der skal løse særlige indkøbsbehov. Desuden kan der købes øvrige ydelser relateret til AV-udstyret, herunder service, installation, rådgivning og kurser.

 

Læs mere om SKI 02.70 her

SKI 50.03: Server og Storage

Aftalen giver alle offentlige kunder mulighed for at indkøbe servere og storage og relevant tilbehør, løsninger og services.

Aftalen erstatter den nuværende frivillige SKI-aftale 02.03 samt de to aftaler fra Moderniseringsstyrelsen for hhv. servere og storage, som udløb den 31. december 2018.

 

Læs mere om SKI 50.03 her

Server og Storage

Kommunikationsprodukter og -løsninger

SKI 50.07: Kommunikationsprodukter og -løsninger

Aftalen giver alle offentlige kunder mulighed for at indkøbe Kommunikationsprodukter og relevant tilbehør, løsninger og services. Aftalen erstatter den nuværende frivillige SKI-aftale 02.07 samt aftalen fra Moderniseringsstyrelsen for Netværkskomponenter, som udløber den 31. december 2019. Aftalen vil derfor være den eneste fællesoffentlige rammeaftale for kommunikationsprodukter og løsninger.

Læs mere om SKI 50.07 her

SKI 50.10: Kopi og print

På 50.10 Kopi og print kan det offentlige købe et bredt udvalg af relevante produkter inden for kopi og print, blandt andet printere og multifunktionsprintere, der dækker administrative standardbehov. Maskiner til brug på fx laboratorium og trykkeri er ikke omfattet af aftalen. Der medfølger serviceaftaler på langt de fleste af maskinerne, og derudover er der også mulighed for at tilkøbe tilbehør og relevant software, herunder specifikt follow-me-print og Universal Print Management Software.

Læs mere om 50.10 her

Kommunikationsprodukter og -løsninger

SKI 50.43: Tablets

Med rammeaftale 50.43 kan du købe tablets med forskellige lagringsmuligheder, netværksmuligheder og skærmstørrelser, der er kompatible med Apple iOS, Google Android, Microsoft Windows og ChromeOS. Der ud over kan du købe tilbehør og serviceydelser, herunder blandt andet covers og all-risk-forsikringer.

Læs mere om SKI 50.43 her

 

SKI 50.49: Standardsoftware

Er et forpligtende miniudbud baseret på delaftale 2: Standard Software kompatibelt med Microsoft software i ovenstående frivillige aftale, SKI 02.06 standard software. 50.49 kan kun benyttes af kommuner, såfremt de har tilsluttet sig tilslutningsperioden.

 

Læs mere om SKI 50.49 her

Standardsoftware