Spring til indhold
Blockchain har fundet vej ind i de danske virksomheder. Atea hjælper med at forløse værdien bag den fremadstormende teknologi. ​

Blockchain skaber større indsigt i dit produkt og alle de aktør-transaktioner, der knytter sig til produktion og logistik. Dermed bliver data i din blockchain et centralt optimeringsredskab i hele værdikæden – til gavn for miljø, producent og forbruger.

Samtidig bygger blockchain-teknologien på, at vi alle kan have tillid til data - i en tid hvor cyber- og hackerangreb er på dagsordenen, har sikkerheden i blockchain værdi i sig selv.

 

Atea hjælper jer godt i gang med rejsen mod blockchain. Vores blockchain-eksperter udvælger og implementerer blockchain-teknologi, der bedst passer til jeres specifikke case og forretningsmål.

IBM, Oracle, Microsoft m.fl. har bygget deres egne Blockchain-as-a-service. Vi belyser, hvilke løsninger der passer til jeres behov. 

Hvad er blockchain?

Forestil dig et regneark i Excel. I blockchain-terminologi er dette regneark duplikeret eller kopieret, så det eksisterer på tusindvis af computere – nærmest som et netværk af computere. Regnearket indeholder kun én ting: En liste af transaktioner som er låst med tidsstempel, og da det er alle computere i netværket, som har regnearket, er der ikke én enkelt enhed, der ejer regnearket. Det gør vi alle sammen.

Med andre ord kan regnearket ses som ”blokke” af data i form af transaktioner, og hver gang vi laver et nyt regneark i vores netværk af computere, vil det altid hænge sammen med eller referere til vores tidligere regneark - som en ”kæde” af regneark. Dermed får vi termen 'blockchain'.

 

Hvorfor er blockchain smart?

Teknologien bag blockchain bygger på tillid. Computernetværket bag en blockchain validerer automatisk autenciteten af alle transaktioner i en specifik kæde af oplysninger. Bliver informationen i en af de digitale blokke forsøgt manipuleret, går hele kæden i stykker. Den indbyggede tillid betyder, at forbrugere og virksomheder kan udveksle troværdige oplysninger og værdier direkte og decentralt uden at tredjepart - fx myndigheder og finansielle institutioner – behøver blåstemple informationerne.

 

 

 

Er en transaktion kun penge?

En transaktion behøver ikke kun være køb/salg eller have monetær værdi. En transaktion kan også være overførsel af data, udveksling af informationer, scanning af et produkt, udstedelse af rettigheder/beviser eller brug af en billet osv. Her er det næsten kun fantasien, der sætter grænser.

Hvad er forskellen på en privat blockchain (permissioned) og offentlig (permissionless) blockchain?

Vores regnearksforklaring læner sig mest op af det, vi kalder en offentlig/public eller permissionless blockchain, da ikke én enhed har ejerskab over regnearket. Her kan alle deltage i vores netværk af computere og alle deltageres transaktioner vil/kan blive tilføjet regnearket. Med andre ord, så er regnearket fuldt distribueret og decentraliseret.

I en privat eller permissioned blockchain gælder vores regnearksforklarings også, men denne type af blockchain bliver ofte brugt af virksomheder i samme branche, som vil beskytte følsomme virksomhedsdata. Adgangen til netværket kan fx ske gennem direkte invitation. Ligeledes er det i den private blockchain muligt at give forskellige rettigheder til forskellige deltagere.

Uanset blockchain-type kan Atea hjælpe jer godt i gang.

 

Hvordan kommer jeg som virksomhed nemmest i gang med blockchain?

Værdien fra blockchain kommer fra det computernetværk, der validerer transaktionerne. For at få mest mulig forretningsværdi skal flere virksomheder ofte involveres i en blockchain (se privat blockchain). Dette sker ofte på branche-, industri- eller produktniveau.

Et godt eksempel er hvis du, som virksomhed, enten har et produkt eller er med i behandlingen af et produkt. Dette produkt rejser gennem en kompleks værdikæde. Alle aktører i værdikæden vil derfor gerne sikre, at alle handlinger vedrørende produktet bliver delt i vores regneark i form af låste og tidsstemplede transaktioner. På den måde opnår din virksomhed bevisførelse for produktet, og kan efterfølgende optimere på baggrund af den nye og meget præcise viden om produktet. Optimeringsmulighederne kan bl.a. være mere bæredygtig produktion, bedre ressourceudnyttelse, effektiv logistik, transparens i forhold til myndighederne og højere forbrugertillid.

 

Fuld synlighed og sporbarhed i hele forsyningskæden!

 

Alle enterprise-virksomheder kan få gavn af blockchain-teknologi. Men fødevarevirksomheder er et godt eksempel på, hvor blockchain - med støtte fra AI og IoT - kan blive en klar værdiskaber.

I dag kan fødevarevirksomheder være nødt til at destruere tonsvis af hindbær eller andre fødevarer, fordi der fx er konstateret E-coli i en enkelt pose.

 

Med blockchain kan virksomhederne undgå det enorme ressourcespild, fordi der er fuld synlighed og sporbarhed i hele forsyningskæden.

Ved at følge de unikke digitale blokke i informationskæden, som repræsenterer hver enkelt tidsstemplet transaktion fra gård til gaffel, kan fødevarevirksomheden spore hver eneste pose med hindbær i realtid - helt tilbage til den rigtige producent og den rigtige mark.

Fra gård til gaffel

Blockchain teknologi

Food Trust Whitepaper

 

 

 

 

Få indblik i blockchain-teknologien, potentialet og i din egen forsyningskæde

 

Mød tech lead på blockchain i Atea, Marc Pascal Landgreen.

 

blockchain teknologi

 

Blockchain - enterprise ready or not

 

IBM