Tilbage til Brancher
skole uddannelse Skole og Uddannelse

It-løsninger til skoler og uddannelsesinstitutioner

Digitalisering og brugen af informationsteknologi er ikke bare være en mulighed, men et vilkår. Faglighed og læring styrkes, når der er gode muligheder for at arbejde digitalt. Forudsætningen er, at den digitale teknologi anvendes hensigtsmæssigt, og at udstyret er fleksibelt, rigeligt og velfungerende.

It-løsninger til daginstitutioner

Børns udvikling – personligt, socialt og fagligt – er en uadskillelig del af dagtilbudsområdet. Derfor er der et naturligt fokus på børns udvikling, dannelse og læring i dagtilbuddene, sådan at alle børn kan udvikle sig så optimalt som muligt. Desuden er der altid fokus på fysisk aktivitet, leg og læring.

små børn og it

 

Som noget nyt nævnes også it som en grundlæggende kulturteknik i den nye dagtilbudslov med virkning fra 1. juli 2018. Idéen er, at børn i fællesskab skal arbejde praktisk, kreativt og eksperimenterende med forskellige former for digitale teknologier for derigennem at stifte bekendtskab med it i trygge rammer.

 

Fysisk indretning

… Og hvorfor ikke kombinere fysisk aktivitet, leg & læring med it og medier? Aktiviteter, hvor børnene leger med læringsspil på interaktive gulve, og hvor de arbejder med simpel programmering af droner og robotter eller udforsker mulighederne i Mini-Maker-Spaces med 3D-printere etc.

 

Eller måske indrette et sanse- og bevægelsesrum, der stimulerer og motiverer børnene og fremmer den fysiologiske, psykologiske og didaktiske læring ligesom en specialskole på Frederiksberg har gjort?

Kommunikationen med forældrene kan styrkes ved hjælp af ophængte, store skærme, der viser dagens aktiviteter, når forældre afleverer og henter børn i dagtilbud. Så er der noget at tale om, når familien er samlet om aftenen.

It-løsninger til videregående uddannelser

Fokus på sikkerhed, digital dannelse og mulighed for undervisning på tværs af lokationer er vigtige parametre for videregående uddannelsesinstitutioner.

It-sikkerhed skal tænkes ind i alle led i den digitale fødekæde, hvad enten det er ift. beskyttelse af data eller for at forhindre eksamenssnyd. Samtidig skal sikkerhedsforanstaltningerne ikke gå ud over den gode brugeroplevelse for hverken studerende eller undervisere.

Sikkerhed hænger også sammen med digital dannelse – fx hvordan vi gennem undervisning og løbende vidensoprustning klædes bedst på til at tage kvalificerede valg i vores færden på nettet.

 

Klædt på til fremtidens jobmarked?

Digital dannelse handler også om, hvordan vi sammensætter undervisningens indhold på uddannelserne, så de studerende i fremtiden bliver i stand til at varetage jobs, vi ikke kender i dag.

 

it til videregående uddannelser

 

Hvad enten man uddanner sig til ingeniør eller lærer, er det vigtigt at kunne samarbejde, være problemløsende, innovativ og kreativ - både virtuelt og i den fysiske verden.

Formidling af viden og samarbejde på tværs af fysiske grænser er både et ønske og et vilkår – og derfor skal it-teknologien understøtte dette - nemt og ukompliceret.

Digital teknologi der understøtter læring

Tablets, smartphones, interaktive tavler, pc'er og meget anden digital teknologi har potentiale til at forbedre undervisningen og styrke læringen på landets uddannelsesinstitutioner.

Vi kender vi til problemstillingerne, hvad enten det drejer sig om de daglige pædagogiske eller tekniske udfordringer, eller finansieringen af udstyr. Vi kan tilbyde værdiskabende it-løsninger lige fra hosting, netværksdesign og drift til implementering af it-udstyr, support, undervisning, service mv.

Vi har rig erfaring med at samarbejde med kommuner og uddannelsesinstitutioner om overordnede strategi- og visionsplaner, udarbejdelse af tekniske handle- og implementeringsplaner og varetagelse af daglig drift og support.

Bredt udvalg af produkter og løsninger til uddannelsessektoren

Lad os hjælpe jer videre med udvikling af digitale løsninger og være med til at skabe velfungerende digitale læringsmiljøer, så I kan koncentrere jer om den daglige undervisning. I samarbejde med verdens førende it-producenter kan vi levere det udstyr og de løsninger, der skaber værdi for jer.

Pædagogisk rådgivning og videndeling

Vi forstår de pædagogiske opgaver og udfordringer, uddannelsesinstitutionerne har, og vi har stor erfaring med, hvordan indførelse af ny teknologi til digital læring kan gøre en stor forskel.

 

skole ikon

 

iPad netværk

Netværk for grundskoler i Øst-Danmark, der anvender iPads i undervisningen. Netværket mødes typisk 2-3 gange årligt i Ballerup. Du kan høre mere om aktiviteterne ved at kontakte Lars Duborg på apple@atea.dk.

Se mere om Apple-udstyr til skoler og uddannelser her

 

 

Netværk og seminarer for lærere, pædagoger og ledere

For os er det vigtigt, at børn og unge oplever velfungerende digital teknologi i deres hverdag til understøttelse af undervisning og læring. Hvad enten læringen foregår i en børneinstitution, på en skole eller på en anden uddannelsesinstitution, kan vi hjælpe med, at den digitale teknologi fungerer.

 

Kompetenceudvikling af medarbejdere

Vi understøtter kompetenceudvikling af pædagoger, lærere og ledere bl.a. via gratis seminarer og konferencer, samt på kurser arrangeret af Atea Education.

 

Netværk for lærere, ledere og it-vejledere

VI faciliterer netværk for lærere, ledere og it-vejledere til pædagogisk og teknisk videndeling og erfaringsudveksling til gavn for skolens pædagogiske og digitale udvikling. Ligeledes deltager vi i lokale evalueringsprojekter, hvor en skole eller kommune ønsker at afprøve egne visioner for it og medier i undervisningen i praksis. 

Børn og unges hverdag er i forandring

Uanset alder er børn og unge i dag omgivet af digital teknologi, fra de står op, til de går i seng, og de tager digitale medier til sig som en naturlig del af deres hverdag.

De blander leg, læring, socialt samvær og kommunikation, så det virker motiverende i deres læringsproces – hvad enten de er 4, 14 eller 24 år. Samtidig erhverver de sig vigtige kompetencer, der forbereder dem til fremtidens samfund på den globale arena.

 

Derfor har pædagoger og lærere en vigtig rolle

 • De skal facilitere leg og læring
 • De skal muliggøre samarbejde og kommunikation, både i det fysiske og virtuelle univers
 • De skal differentiere undervisningen, så alle inkluderes i læringsfællesskabet
 • De skal medvirke til at børn og unges digitale dannelse styrkes

Fokusér på pædagogik og læring

Hvad enten læringen foregår i en børneinstitution, på en skole eller på en anden uddannelsesinstitution, kan vi hjælpe med til, at den digitale teknologi altid fungerer.

 

Vi kan efter jeres ønske levere hardware og software, forsikring, sikring og overvågning, emballering og mærkning, finansiering, support, service og drift, hjælp til styring af projekter og fokus på energioptimering, it-pædagogisk vejledning, rådgivning og kompetenceudvikling.

 

Gratis magasin om it til uddannelsessektoren

 

EDU Magesinet 18/19

 

I denne 2018/19 udgave kan du bl.a. læse om:

 • En ny dagtilbudslov med fokus på science og teknologi i børnehøjde.
 • På grundskoleområdet er der iværksat forsøg på 45 skoler med obligatorisk 'Teknologiforståelse'.
 • Den nye forsknings- og uddannelsesminister vil gøre teknologi til en del af alle uddannelser.

 

 

 

Ønsker du modtage EDU direkte i din indbakke?

Sign up til EDU-nyhedsbrevet her

 

Tidligere udgaver af Atea EDU

EDU Magasinet 17/18

I 2017/18 udgaven kan du bl.a. læse om:

 • SOSU-skoler takler faldende elevtal ved at investere
 • It-sikkerhed skal ikke gå ud over brugeroplevelsen
 • Digital læring skal fejlfrit ud af startblokken
 • At uddanne lærere til fremtidens digitale verden

Læs det her

I 2016/17 udgaven kan du bl.a. læse om:

 • Multimodal undervisning i UC Lillebælt
 • Campus Vejle, der satser stort på it og eSport
 • Stort digitalt forandringsprojekt i Viby

Læs det her

I 2015/16 udgaven kan du bl.a. læse om:

 • Læring med it på Ørestad Gymnasium
 • IoT og Big Data - er du klar?
 • Chromebooks til alle elever i Jammerbugt Kommune

Læs det her

I 2014/15 udgaven kan du bl.a. læse om:

 • 5 gode råd: Undgå digitale bump
 • Digital grønspættebog: Mere udeskole med tablets
 • 3.500 lærere vælger egen computer

Læs det her

Tilbage til Brancher
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer