Spring til indhold
Offentlige virksomheder er ikke sat i verden for at beskæftige sig med it-drift. Den opgave påtager vi os gerne. I stedet kan den offentlige sektor bruge ressourcerne til at optimere kerneydelserne gennem teknologi - fra intelligente fødestuer, over digital læring på uddannelserne til høj behandlings- og livskvalitet på sundhedsområdet. Ateas rekordhøje tilstedeværelse på de offentlige rammeaftaler vidner om, at vores omfattende produkter, løsninger og kompetencer skaber værdi for hele samfundet. Derfor kan vi - som få andre - hjælpe din offentlige virksomhed med at binde løsningerne effektivt sammen.

Den offentlige sektor - fælles om potentialet

 

Skole og Uddannelse

Skole og uddannelse

Hos Atea hæver vi hver dag barren for de digitale løsninger på vores skoler og uddannelser. Vi gør undervisere i stand til at forløse det digitale potentiale, så børn og unge på alle niveauer i uddannelsessystemet - fra grundskoler, ungdomsuddannelser, universiteter og professionshøjskoler – udvikler kompetencer, som er efterspurgte i dag og i resten af det 21. århundrede.

 

 

steloskop

Sundhed og velfærd

For borgerne ligger der store gevinster og venter med den øgede digitalisering – ikke mindst når vi ser på både livskvaliteten og behandlingskvaliteten. Hos Atea arbejder vi dedikeret med at implementere digitale løsninger, der frigiver tid til mere omsorgspleje og patientkontakt, ligesom både antallet og varigheden af indlæggelserne kan nedbringes markant - fx ved at bruge tryghedsskabende, telemedicinske løsninger.

 

 

robothånd

Internet of Things

Sensorer, der er koblet på nettet, giver den offentlige sektor uvurderlig viden og automatiseringsgevinster om alt lige fra målinger af luftforurening, trafik, ledige p-pladser til rottefældetømning, energibesparende belysning og tilstoppede sandfangs brønde. Hos Atea skaber vi faktabaserede beslutningsgrundlag med input fra hele IoT-værdikæden - til gavn for borgerne.

 

Rammeaftaler for SKI - skab en sammenhængende it-strategi med Atea

 

Den offentlige sektor bliver i stigende grad målt og vejet i forhold til den værdi de tilkøbte serviceydelser leverer til borgerne. Effektiv implementering på tværs af platforme og forvaltninger er én af forudsætningerne for, at borgerne oplever konkret værditilførsel på mindst mulig tid.

Hos Atea er vi stolte af at være leverandør til langt de fleste SKI-aftaler. Det betyder, at den offentlige sektor - sammen med os - kan skabe en sammenhængende it-strategi med effektive løsninger, uanset hvilke rammeaftaler din offentlige virksomhed benytter sig af.

 

Med vores bredtfavnende kompetencer kan vi sammentænke en række offentlige kerneydelser såsom cloud, it-sikkerhed, hardware, software og konsulentydelser. Dermed får det offentlige - og i sidste ende borgerne - mest mulig ud af SKI-aftalerne.