Spring til indhold
Brugen af digitale redskaber er stigende – også i det danske uddannelsessystem. Især har den øgede digitalisering af samfundet efter Covid-19 givet nye og flere muligheder for at integrere digitale redskaber i undervisningen og bruge dem som led i den digitale dannelse. Men for at dette kan lykkedes kræver det at både it-administrationen, lærere og elever har adgang til en platform, der gør det nemt og intuitivt at administrere og bruge flere digitale redskaber.

Sikkerhed

Den øget brug af digitale redskaber i undervisningen skaber også en øget mængde data. Og med en øget mængde data kommer også en række spørgsmål ift. hvordan disse data bliver håndteret på en sikker måde. Den danske folkeskole og universiteter har tusindvis af elever der dagligt sidder med en masse dokumenter og andet data. Tæller man derudover lærere, administration og eksterne såsom forældre, er der pludselig mange ting at tage stilling til ift. at sikre at data ikke havner hos de forkerte. Dette skaber et øget pres hos uddannelsessystemets ledelse og IT. 

For hvordan kan man sørge for at eleverne og lærernes data bliver beskyttet, så andre ikke kan tilgå sensitive data omkring dem? Og er det muligt at uddanne elever i, hvordan de skal håndtere data og være digitalt ansvarlig samtidig med at man sikrer sig at al data bliver håndteret korrekt? 

Sikre filer

Sikre filer gør det nemt at sikre og håndtere elever, lærere og ledelsens data ved hurtigt at kunne opsætte de rette adgangsrettigheder omkring hver gruppe. Samtidig gør brugervenlig klassificering det nemt at bestemme, hvilken type data der er tale om så sensitive data f.eks. kun kan læses af skoleledelsen og ansatte, mens elevdata også sikres imod at kunne sendes til f.eks. eksterne uden for skolen.   

Derudover kan sikre filer også bruges som et element i undervisningen omkring digital dannelse, da det lærer elever at bruge samt tænke over, hvilke data de deler, hvordan de opbevares, og med hvem de deler det med.  

 

 

 

Sidder du også og er usikker på, hvordan I kan løse udfordringen omkring at sikre elever, lærere og administrationens data? Så download vores onepager.

 

Modern Management

I dagligdagen bliver hundredvis af devices styret af skolens IT. Dette stiller krav, ikke bare til, hvordan de bliver styret, men også at der opretholdes den rette sikkerhed uden at det går ud over brugeroplevelsen. Hvis alt dette ovenikøbet foregår manuelt, og hvert enkelt device skal igennem hænderne på skolens IT, skaber det ikke bare en flaskehals, men fratager også IT vigtig tid til andre relevante arbejdsopgaver.

 

Microsoft Intune 

Med Microsoft Intune kan skolens IT få en cloud baseret device management løsning som gør det nemt og hurtigt at styre og konfigurere apps, identiteter (herunder adgangsrettigheder), og devices. Det gør bl.a. at manuel klargøring og vedligeholdelse af elevcomputere udfases, og i stedet gøres nemmere og mere effektivt gennem en online portal. Dermed frigives der tid til at skolens IT kan varetage andre vigtige opgaver, såsom at hjælpe elever og lærere med at bruge deres devices og programmer i undervisningen. 

Derudover har det også den fordel at det forbedrer brugeroplevelsen. Dette sikres gennem en nem ibrugtagen af devices – ved første log-on konfigurerer Intune elevernes devices med det samme, og sørger for at de har de rette programmer og rettigheder uden at gå på kompromis med sikkerheden. 

 

 

 

 

 

Er du også interesseret i at få mere at vide om, hvordan Skolens IT kan få frigivet tid og nemmere klargøre og styre elevernes devices uden at det går ud over brugervenligheden? Så download vores onepager

 

Single sign on (SSO)

En anden ting som skolens IT kan bruge lang tid på, er at skulle reset passwords for elever og lærere, der har glemt dem. Derudover er det også et irritationspunkt for elever og lærere, hvis de skal huske på mange forskellige passwords, eller lave nye der ikke må have været brugt før.

Med single sign on (SSO) kan brugerne nøjes med kun at have et enkelt password til at tilgå alle deres apps og programmer med ved hjælp af en app. Dette frigiver ikke bare tid til IT, men gør også brugervenligheden bedre uden at sikkerheden nedprioriteres.

Undervisningsmuligheder

 

Læsetræning i Microsoft Teams 

En af de mange opgaver der er i folkeskolerne, er læsefærdighedsprøver for bl.a. at kunne spotte om der er nogle elever som er ordblinde, og om der er en positiv udviklingskurve i elevernes læsefærdighed. Med Microsoft Teams kan lærere tildele læsning til deres klasser, og bl.a. bestemme om der skal være video på, når eleverne øver deres oplæsning. Derudover kan de rette i det afleverede læsningsvideoer fra eleverne, give feedback og se elevernes udvikling over tid.

Med hjælp for den indbyggede automatiseringsalgoritme hjælpes lærere med at spotte om der er elever der oplever udfordringer hurtigere end, hvis de selv skulle have gennemgået dette manuelt.  Samtidig har eleverne også mulighed for at træne selv inden de indgiver den endelige oplæsning, og holde øje med deres egen udvikling gennem tiden.  

De mange nye læringsapps og -programmer der er blevet udviklet, skaber også nye og sjovere muligheder for læring og interaktion end traditionelle læringsformer. Dermed er det muligt at favne bredere og ramme elevers forskellige behov for indlæring.

Derudover er de nye læringsredskaber også til gavn for lærerne, da det giver dem en række hjælpeværktøjer ift. at kunne se om eleverne laver deres lektier, om der er en positiv udvikling i elevernes læsefærdigheder etc. Dermed kan lærerne hurtigere spotte synergier og udfordringer, og samtidig få frigivet mere tid til at hjælpe med at løse disse. 

 

 

 

 

 

Devices for elever og lærere

 

For at skabe de bedste forudsætninger for at bruge digitale redskaber i undervisningen kræver det også gode devices, der tager højde for både bruger venlighed men også sikkerhed - både for elever og lærere.

Fælles for alle Windows devices er at de har lang batteritid, er budgetvenlige, lette, og samtidig har brugervenlige og sikkerhed i højsædet. Samtidig gør touchskærmene det endnu nemmere at være interaktiv og kreativ, hvilket giver nye og sjove undervisningsmuligheder.

Mulige devices til brug i skolen:

  1. Windows SE
  2. Surface Go
  3. Surface Laptop Go
  4. Surface Pro 9
  5. Surface Laptop 5

Bæredygtighed

Brugen af digitale løsninger og redskaber i undervisningen skaber også et krav til at de bliver behandlet ordentligt mens de er i brug, men også at vi genbruger og genanvender disse – ikke kun for os selv, men også for miljøet.

Over 80 % af den miljømæssige påvirkning fra f.eks. computere og mobiltelefoner sker allerede i produktionen. Derudover er mange af de mineraler og metaller der indgår i produktionen også knappe. Dette skaber et øget behov for at elever fra en tidlig alder bliver klædt på til at forstå, hvilke konsekvenser det har for miljøet, når de udskifter deres gamle telefon med den nyeste model uden at der er noget galt med den gamle, eller ikke passer ordentlig på deres computer.

Bæredygtighed er derfor også noget der skal indtænkes ift. brugen af digitale hjælpemidler i folkeskolen og gymnasier. Atea har i samarbejde med Forstå udviklet gratis læringsmateriale, der kan bruges som led i bæredygtighedsundervisningen, og hjælpe eleverne med at opnå en endnu bedre forståelse for tilblivelsen af deres hjælpemidler, men også til at bruge disse mere bæredygtigt.

 

Lad os høre, hvordan vi kan hjælpe dig