Spring til indhold
I Atea vægter vi kunders regelsæt og politikker højest. Hvis en kunde har mere strikse krav og retningslinjer på et område, er det derfor kundens retningslinjer, som er gældende i Atea.

Vi efterlever Code of Conduct i den offentlige sektor samt Moderniseringsstyrelsens ”God adfærd i det offentlige.” Formålet med vejledningen ”God adfærd i det offentlige” er at formidle en række af de grundlæggende regler og principper, der gælder i den offentlige sektor. I Atea følger vi altid denne vejledning, der hjælper med at undgå situationer, hvor der kan rejses tvivl om offentlige ansattes adfærd.

Vejledningen gælder for alle offentligt ansatte og omtaler de forskellige regler og principper i kort form. Vejledningen træder derfor ikke i stedet for de generelle og mere detaljerede regler og retningslinjer mv., der måtte være fastsat på de enkelte forvaltningsområder og arbejdspladser.

Ateas compliance-program omfatter desuden at tredjeparter, der agerer på vegne af Atea, også overholder reglerne om god adfærd.