Spring til indhold
Som den første virksomhed i Danmark har Atea opnået den højeste internationale antibestikkelsescertificering; ISO 37001. Alle processer er derfor på plads i beredskabet mod korruption og bestikkelse.

Atea har i de seneste år arbejdet struktureret og kontinuerligt med antibestikkelsesprocesser og -politikker i alle lag af organisationen. Det har blandt andet indbefattet en risikovurdering af, hvor og hvornår der er risiko for systematiske svigt og manglende overholdelse af lovgivning, procedurer, forretningsgange, retningslinjer og politikker, samt hvad disse risici indbefatter.

Derudover har Atea omfattet en detaljeret kortlægning af eksisterende processer, procedurer, forretningsgange og kultur i forbindelse med salg til både offentlige og private kunder.

ISO 37001-certificeringen er en blåstempling af Ateas arbejde med compliance i organisationen og viser, at Atea arbejder aktivt og systematisk på at undgå korruption og bestikkelse.

Årlig auditering
Atea auditeres årligt for at opretholde ISO 37001 anti-bestikkelsescertificeringen.

iso37001