Spring til indhold
I en tid hvor mængden af brugere og opgaver i sundhedssektoren vokser, bliver det afgørende for ledelse og plejepersonale at optimere og udnytte tildelte ressourcer bedst muligt. ​

Automatiser manuelle arbejdsgange og få mere tid til kerneopgaverne

Ældresundhed er blevet en stadig mere udfordrende sektor på grund af den demografiske udvikling og den stigende forekomst af kroniske sygdomme blandt vores befolkning. Som følge heraf er der et stort behov for effektiv ressourceanvendelse inden for sundhedssektoren.

Digitalisering har potentialet til at revolutionere måden, vi leverer sundhedsydelser på. Ved at automatisere rutinemæssige administrative processer og øge patientinddragelsen, kan vi frigøre ressourcer, som ellers ville være spildt på unødvendige manuelle arbejdsgange og de ekstra skridt.

 

FlexCare Patient tablet styrker patientinddragelsen​

Få fuldt overblik
Med FlexCare Tablet får både patienten, pårørende og personale overblik over hele indlæggelsesforløbet.

Understøtter patienttilfredshed
Bedre informerede patienter udviser større compliance, større tilfredshed med behandlingen og bedre behandlingsresultater. 

Åbenhed og kontinuerlig udvikling
FlexCare Tablets indhold kan tilpasses afdelingens specifikke krav for patienternes indlæggelsesforløb.

Forbedre brugeroplevelsen til jeres behov

FlexCare garanterer let adgang til patientinformation, afdelingsoverblik og digitale applikationer, mens patienten også kan nyde TV, spil og internetadgang for at gøre opholdet mere behageligt. Genoptræningsmuligheder og tredjepartsapps er let tilgængelige. 

Atea kan skræddersy løsninger i realtid til at imødekomme de aktuelle behov ved at samarbejde tæt med vores FlexCare-team og markedet.

FlexCare kan som standard leveres med en række af FlexCare apps:

  • FlexCares brugertilpassede radio- og TV-kanalpakker
  • FlexCares hospitalssikkerhedsoptimerede Google Browser
  • FlexCare VideoChat (samtaleprogram)
  • FlexCare Interpreter (tolkeprogram)

FlexCare giver mulighed for at integrere hospitalets applikationer og øvrige 3. parts apps:

  • Sundhedsportal (MinSP)
  • Patientkald (integration)
  • Kostbestilling (F.eks. Dankost, Master Cater, Movesca Min Menu)
  • Streamingtjenester (patienten benytter sit eget abonnement)
  • Og mange andre…

I Atea tilbyder vi en bred vifte af løsninger, der hjælper sundhedssektoren med at forbedre brugeroplevelsen, give patienterne selvbetjeningsmuligheder og reducere behovet for ekstra pleje.

Disse løsninger udvikles i samarbejde med eksterne partnere, som har indgående kendskab til forskellige områder inden for sundhedssektoren. Sammen med Atea sikrer det de rette sundhedsløsninger til forskellige afdelinger og fagområder.

Lad os høre, hvordan vi kan hjælpe dig