Spring til indhold
Nyhed28-01-2019

Atea skal levere software til danske kommuner for en halv mia. kr.

Atea er blevet valgt som eneleverandør af software til 66 danske kommuner de næste tre år på stor SKI-aftale. Kvalitet har været det bærende kriterium.
Atea Facade 2018

De kommende tre år skal Atea levere software til 66 danske kommuner samt tre sjællandske institutioner.

Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) har netop valgt leverandør til et omfattende udbud, ’miniudbud 50.49 Standardsoftware – Kommuner’, og her har Ateas tilbud vist sig at være det bedste af de tre afleverede tilbud målt på kriterierne pris og kvalitet.

Afgørelsen vækker glæde hos Morten Bo Jørgensen, der står i spidsen for Ateas offentlige forretning, Atea Public.

 

”Det gør mig utrolig glad og stolt, at vi er blevet udvalgt som leverandør på denne betydelige aftale. Vi glæder os rigtig meget til i endnu højere grad at være med til at drive den digitale udvikling i det offentlige Danmark og til at sikre kommuner og institutioner effektive og prisrigtige softwareprodukter og -services i en meget høj kvalitet,” siger Senior Vice President Morten Bo Jørgensen fra Atea Public.

 

Udbuddet er en del af ’02.06 Standardsoftware delaftale 2: Standardsoftware kompatibelt med Microsoft software’ og har en værdi af 544 mio. kr. over tre år.

Kvalitet vægtet over pris

Det vigtigste kriterium for udvælgelsen af Atea som eneleverandør har været kvaliteten, der har vægtet 51 procent, mens pris har vægtet 49 procent. Det faktum vækker særlig glæde hos Atea, som er markedsførende, når det kommer til at levere Microsoft-konvertibelt software til det offentlige.

 

”Det er et område, vi føler os meget stærke inden for, både fordi vi har, hvad jeg betegner som markedets dygtigste og mest erfarne konsulenter, og fordi har vi har rigtig gode Microsoft-produkter. Det er i mine øjne fornuftigt at vægte kvaliteten højest i denne type udbud, og jeg er selvfølgelig meget glad for og tilfreds med, at vi er blevet valgt som eneleverandør på den baggrund,” siger Morten Bo Jørgensen fra Atea Public.

 

Inden jul blev Atea valgt som leverandør på to lignende kontrakter om levering af Microsoft-konvertibelt software til to store danske regioner.

 

SKI-aftalen træder i kraft den 1. april 2019. Ud over de 66 kommuner er også UU-Sjælsø, Naturskolerne i Rude Skov og Raadvad samt Nordsjællands Brandvæsen en del af aftalen. Der er nu standstill til og med den 4. februar 2019, hvorefter aftalen forventes at blive underskrevet. Læs mere om udbuddet og valget af Atea her.

 

Den endelige aftale forventes at træde i kraft den 1. april 2019 og løber i tre år.

 

For yderligere information

Morten Bo Jørgensen, Senior Vice President, Atea Public

Telefon: +45 30 78 00 03

E-mail: morten.bo.jorgensen@atea.dk