Spring til indhold
Pressemeddelelse 01-07-2019

Atea accelererer strategi for sundhedssektoren med overtagelse af TDC’s Health Solutions

Borgerne i Københavns Kommune og fem andre kommuner får fremover leveret digitale sundhedsløsninger af Atea, som overtager stor aftale fra TDC.

Fra dags dato skal Atea levere digitale sundhedsløsninger til borgerne i Vejen, Kolding, Skanderborg, Frederikshavn, Frederiksberg og Københavns Kommune. Aftalerne for Vejen, Kolding og København overtager Atea fra TDC. I aftalerne ligger en pc/tablet til skærmbesøg for hjemmeplejen og en Point-of-Care-touchskærm-løsning til plejecentre og bosteder.

 

”Med denne aftale kommer vi hurtigere ud over rampen med vores strategi og ambitiøse vækstmål inden for teknologi til sundhedsvæsenet. Overtagelsen styrker vores position, og gør os klar til at skalere leverancerne op sammen med kunderne, når den nationale udrulning af telemedicin og skærmbesøg sættes i gang fra 2020. Vi ser meget frem til at skabe gode digitale borgervendte løsninger, hvad enten borgeren befinder sig på hospitalet, i plejecenter eller i eget hjem,” siger Morten Bo Jørgensen, direktør for offentlige kunder i Atea.

Digitale løsninger helt ud til den enkelte borger

Sidste år omsatte Atea for 672 millioner til sundhedssektoren – ca. 11 procent af virksomhedens samlede omsætning. Visionen er at være den førende it-leverandør til sundhedsvæsenet inden for tre områder:

 

  1. It-infrastruktur og driftsløsninger, der sikrer it-fundamentet i sundhedsvæsenet
  2. Digitale sundhedsløsninger til borgere i eget hjem
  3. Digitale løsninger, der forbedrer patientoplevelsen på hospitaler og i plejesektoren

 

Hidtil er en stor del af omsætningen kommet fra levering af infrastruktur- og driftsløsninger, der sikrer it-fundamentet i sundhedsvæsenet. Med borgernære digitale løsninger til borgere i eget hjem og løsninger, der forbedrer patientoplevelsen på hospitaler og i plejesektoren, bevæger Atea sig ind på et forholdsvis nyt marked med et stort uudnyttet potentiale.

 

”Teknologien kan understøtte det sundhedsfaglige personales arbejde med borgerne og patienterne. Det har vi blandt andet allerede set med de positive resultater fra vores samarbejde siden 2012 med Region Nord omkring levering af TeleKits til regionens KOL-patienter. En aftale, som vi netop har gentegnet, og som nu også omfatter hjertesvigtpatienter. Vores mål er, at de løsninger, vi leverer, skal frigøre tid for personalet, som i stedet kan bruge ressourcerne til kerneopgaven; effektiv behandling, menneskelig omsorg og pleje,” siger Morten Bo Jørgensen.

Ny undersøgelse: De ældre er klar på hjemmebehandling

Ateas ambitioner går godt i tråd med danskernes teknologiske parathed på sundhedsområdet. Det viser en helt ny undersøgelse blandt 1.000 danskere, som YouGov har foretaget for Atea. Et flertal af danskerne vil helst behandles og kontrolleres for kroniske sygdomme som KOL eller diabetes med telemedicin i hjemmet frem for jævnligt at skulle på hospitalet. 59 procent ville foretrække hjemmebehandling, mens kun 23 procent ville vælge at skulle forbi hospitalet.

Hjælper borgerne med konkrete opgaver

Leverancen dækker over en skærmbesøgsordning, der giver kommunernes borgere mulighed for at modtage forskellige former for sundhedsydelser i eget hjem via en skærm. Omkring 120.000 borgere i Danmark modtager hjemmepleje, og det estimeres, at 12 procent af dem vil have fordel af at modtage ”skærmbesøg” som supplement til de almindelige besøg af hjemmeplejen. Borgerne kan blandt andet få hjælp til blodsukkermåling, medicindosering, stomipleje, vejledning i forbindelse med mad- og væskeindtag og generel hjælp til at strukturere og planlægge dagen.

 

I Københavns Kommune er omkring 260 borgere tilknyttet ordningen, og man estimerer, at plejepersonalet kan spare 14 minutter per skærmbesøg i forhold til at foretage besøget fysisk, hvilket kan frigive ressourcer til de opgaver, der i højere grad kræver menneskelig kontakt.

 

Atea overtager de fulde leverance- og driftsforpligtelser for alle nuværende aftaler mellem TDC og de nævnte kommuner. Leverancerne dækker over alt fra hardware inkl. lagring, software, internet, mobile device management, logistik, montering, teknisk vejledning og oplæring af borger og sundhedsfagligt personale samt support. Løsningerne benytter software fra softwareleverandørerne Appinux og Sekoia. Aftalerne er indgået under SKI 02.07 (kommunikationsudstyr og –løsninger).

 

For yderligere information

Morten Bo Jørgensen, Senior Vice President, Atea Public

Telefon: +45 30 78 00 03

E-mail: morten.bo.jorgensen@atea.dk