Spring til indhold
Pressemeddelelse 14-06-2019

Atea vil erobre voksende marked for sundhedsteknologi

Atea har ambitioner om at tredoble omsætningen af it-leverancer til sundhedssektoren inden for de næste tre år. Danskerne er positive overfor behandling med teknologiske hjælpemidler i eget hjem, viser ny undersøgelse.
TeleCare Nord

Telemedicin og andre teknologiske løsninger inden for sundhed udvikler det danske sundhedsvæsen i disse år. Atea er en af de førende på området, og Danmarks største leverandør af it-løsninger har ambitioner om at vokse betydeligt inden for sundhedsteknologiske løsninger til danskerne.

 

Sidste år omsatte Atea for 672 millioner til sundhedssektoren, herunder primært til regionerne, hvilket udgør 11 procent af Ateas samlede omsætning. Den omsætning skal tredobles i løbet af de næste tre år.

 

”Vi ønsker at være den foretrukne leverandør af sundhedsteknologiske løsninger til sundhedssektoren, herunder inden for telemedicin til eksempelvis KOL-, diabetes- og hjertepatienter. Målet er, at teknologien skal frigøre tid for personalet, som i stedet kan bruge ressourcerne til kerneopgaven; effektiv behandling, menneskelig omsorg og pleje,” siger direktør for offentlige kunder i Atea, Morten Bo Jørgensen.

Ny undersøgelse: De ældre er klar på hjemmebehandling

Ateas ambitioner går godt i tråd med danskernes teknologiske parathed på sundhedsområdet. Danskerne er nemlig positivt indstillet over for nye teknologiske muligheder som telekit, videokonsultationer med sundhedspersonale og selv-monitorering, viser en helt ny undersøgelse blandt 1.000 danskere, som YouGov har foretaget for Atea.

 

Adspurgt om hvorvidt telemedicin vil være med til at øge kvaliteten af det danske sundhedsvæsen, svarer 41 procent, at de er helt eller delvist enige. Kun 12 procent er helt eller delvist uenige, mens relativt mange er uafklarede.

 

Danskerne vil også helst behandles og kontrolleres for kroniske sygdomme som KOL eller diabetes med telemedicin i hjemmet frem for jævnligt at skulle på hospitalet, viser undersøgelsen. 59 procent ville foretrække hjemmebehandling, mens kun 23 procent ville vælge at skulle forbi hospitalet. Ganske overraskende foretrækker flere ældre end yngre hjemmebehandling.

 

Læs mere om undersøgelsen her >

 

”Grundlæggende er danskerne positivt indstillet overfor telemedicinsk behandling. Teknologiske løsninger er i mine øjne et af de oplagte værktøjer til at løse den demografiske udvikling, vi står over for, som lægger et stigende pres på både personale og hospitalspladser i de kommende år,” siger Morten Bo Jørgensen.

Stort potentiale i telemedicin

Atea har i mange år leveret it-løsninger til det danske sundhedsvæsen, der spænder bredt fra it-fundamentet såsom netværk, sikkerhed og drift, til de mere borgernære løsninger, der på den ene side forbedrer patientoplevelsen på hospitalerne og på den anden side rykker dele af behandlingen hjem til borgerne.

 

Netop på området for telemedicinske løsninger for borgere i eget hjem ser Atea et stort potentiale.  Atea har været med siden den spæde start i 2012, hvor Region Nords TeleCare Nord i et af landets største storskala-pilotprojekter inden for sundhedsområdet sikrede TeleKit til 1.400 KOL-patienter. Opgaven gik ud på at varetage logistikken omkring leverance, support og service af TeleKit til borgerne. Atea er fortsat leverandør af TeleKit til Region Nords borgere med KOL, og regionens hjertesvigt-patienter er siden føjet til i et tilsvarende telemedicin-projekt.   

Digitale sundhedsløsninger til debat på Folkemødet

På årets Folkemøde sætter Atea fokus på potentialet og udfordringerne ved brug af telemedicin og anden sundhedsteknologi. Det sker på IT-Branchens IT-paratskib (H10) fredag den 14. juni kl. 10.30. Her får Morten Bo Jørgensen fra Atea selskab af Poul Jaszczak, Dr.med. fra Det Etiske Råd, Peder Jest, Lægefaglig direktør på Odense Universitetshospital og Annette Wandel, vicedirektør i Danske Patienter. Slagets gang styres af Mandag Morgens velfærdsredaktør Jens Reiermann.

 

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov for Atea. Der er i alt foretaget 1.041 CAWI-interview med danskere i alderen 18+ år i perioden 24. maj til 28. maj 2019.

 

Læs mere om undersøgelsen her >

 

For yderligere information

Morten Bo Jørgensen, Senior Vice President, Atea Public

Telefon: +45 30 78 00 03

E-mail: morten.bo.jorgensen@atea.dk