28-06-2023

Atea spiller en afgørende rolle for den grønne omstilling i USA

Hos Atea er vi, i samarbejde med SEMCO, med til at lave den første Commercial-scale offshore vindfarm i USA.

Af Filip Stengaard Nilsson

Det ambitiøse offshore vindprojekt er ikke bare det første af sin slags i USA, men i hele Nord- og Sydamerika. Vindfarmen vil, når den står færdig i slutningen af 2023, producere elektricitet til over 400.000 hjem og virksomheder i delstaten Massachusetts på USA’s østkyst. Den samlede årlige CO2-besparelse svarer til at fjerne 325.000 biler fra vejnettet!

Set i lyset af projektets størrelse, er overholdelse af tidsplanen altid en kritisk faktor. Derfor spurgte kunden, Vineyard Wind, om vi i samarbejde med SEMCO ville stå for kablingen mellem de i alt 62 vindturbiner, offshore-platforme og landtransmission. Heldigvis har vi tidligere arbejdet med SEMCO, så alle involverede ved, at vi leverer kvalitet, og at de kan stole på mig og mine kompetente kollegaer.

Arbejdet på den 3.200 tons tunge platform foregår små 55 kilometer ud for den amerikanske østkyst. Det giver et helt specielt arbejdsmiljø og kammeratskab at arbejde under de betingelser. Derudover understreger det ekstreme arbejdssted, at der ikke er plads til fejl og dårligt håndværk. På platformen blandt de 248 meter høje vindmøller har vi ansvaret for kontering - herunder OTDR/Fluke-test samt dokumentation af alle fiber- og kat6-datakabler ombord. Det betyder, at vi laver alle de fiberforbindelser, der muliggør kommunikation med- og overvågning af alt udstyr ombord på de ubemandede offshore-platforme.

Selv om vi oprindeligt kun var hyret ind til at lave fiber- og datakabler, er vores ekspertise på andre vigtige områder i høj kurs. Vi rådgiver om alt, lige fra it-udstyr til rackskabe til indkøb af specialbygget fiber patch-kabler fra Tyskland. Derudover har vi også fået ansvaret for at kontrollere, om lavvolt-kablerne er monteret korrekt samt for at foretage efterfølgende tests.

Jeg er stolt af, at vi hos Atea på så kort tid har formået at indtage en nøglerolle i et projekt, som både sætter gang i den grønne omstilling i USA samt genererer grøn energi til de næste mange generationer. Heldigvis er markedet for vindfarme i hastig vækst over hele Jorden, så mon ikke der bliver brug for vores ekspertise igen.

PS: Vi har lige afgivet bud på kabling af syv platforme, der hver især har de samme dimensioner som dem, vi arbejder på ud for USA’s østkyst.

Fakta om Vineyard Wind 1:
  • Den første commercial-scaleoffshore vindfarm i USA​
  • Lokaliseret små 55 kilometer framainland Massachusetts​
  • Vil forsyne over 400.000 hjem med grøn strøm​
  • Årlig elproduktion på 800MW  ​