01-10-2021

It-verdenen er i gang med en transformation – er din virksomhed klar?

Både de tekniske løsninger samt købsmodeller har ændret sig markant de seneste år, og vi har kun set starten. I dag er løsningerne i langt større udstrækning baseret på enten hybride- eller rene cloudløsninger og i langt mindre grad på on-premise installationer på kundens adresse. Herudover er løsningerne baseret på software og licenser, hvilket har en direkte indvirkning på købsmønstre og investeringer.

En stor del af it-løsningerne er baseret på en as a Service model, hvor kunderne betaler for en service pr. måned, en slags abonnement. Det betyder bl.a., at ejerskabet fortsat er hos kundens it-partner. Samarbejdet mellem kunden og it-partnerne bliver herved både tættere og meget mere fokuseret på at sikre værdien af løsningen, investeringen og på fremdrift og sikkerhed.

Naturlig plads i direktionen

Det stiller naturligvis nye krav til os som Nordens største it-leverandør. Men også hos kunden skal der ske en markant ændring, da it-ansvarlige ikke på samme måde som tidligere ”blot” skal stå på mål for driften. I dag har de it-ansvarlige rent faktisk ansvaret for, at løsningen modsvarer den samlede infrastruktur samt understøtter initiativer i forretningen og den overordnede markedsstrategi.

Historisk har CIO haft ansvar for installation, vedligeholdelse samt driften, men CIO er blevet meget mere strategisk og er nu en naturlig del af direktionen i mange virksomheder. Desuden er opgaverne i langt større udstrækning gået mod udvikling, gevinstrealisering og forretningsstrategi.

It-afdelingen er til for hele forretningen

En it-løsning skal ikke blot løse en teknisk udfordring eller opfylde et konkret behov. Løsningen skal understøtte hele forretningen og ikke mindst skal løsningen kunne benyttes af medarbejderne og kunne adopteres nemt og hurtigt. It skal hjælpe forretningen med at nå målene mest effektivt, sikre de rigtige værktøjer og forstå forretningsbehov.

I modsat fald risikerer virksomheden en voksende mængde ”skygge it”, som i mange år har været et voksende fænomen. Skygge it beskriver en situation, hvor ledere og medarbejdere rundt omkring i organisationen køber det it-udstyr, de selv mener løser deres behov bedst muligt. It-afdelingen hører som oftest først om løsningerne, når de enten skal implementeres eller noget er gået galt. Det giver utallige problemer, tænk bare på sikkerheds- og økonomiaspektet…

Hos Atea har vi fokus på at hjælpe vores kunder – det kalder vi for Customer Experience og Customer Success. Her tager vi ansvar for, at løsningen kommer i brug hurtigt og sikkert, at løsningen er relevant i forhold til kundens forretning og strategi, og ikke mindst; at der er en klar plan for både aktivering, implementering, drift og fremdrift.

Blandt de bedste i Europa

Vi har ansat uddannede og certificerede Customer Success Managers, der hjælper vores kunder allerede inden købet af en ny it-løsning. Vi hjælper med at definere forventningerne til forretningsværdi samt sikrer en implementering/aktivering, der modsvarer disse forventninger. Derudover sørger vi for en klar ”køreplan” for projektet (Success Plan), statusmøder og ikke mindst en lang række aktiviteter såsom workshops og webinarer, der skal understøtte og sikre fremdriften.

Vi er vores ansvar bevidst og i kommende blogindlæg vil vi komme med præcise beskrivelser af vores tanker og ydelser - og vi kan allerede afsløre, at vi er blandt de bedste i Europa til netop denne disciplin.