Spring til indhold
Pressemeddelelse 11-12-2017

Atea lægger yderligere afstand til sagen

Som den første virksomhed i Danmark opnår Atea A/S den højeste internationale antibestikkelsescertificering; ISO 37001. Dermed har it-virksomheden alle processer på plads i sit beredskab mod korruption og bestikkelse.

Click here to read in English

 

It-virksomheden Atea er den første i Danmark, der kan bryste sig af at have opnået ISO 37001, som er den højeste internationale antibestikkelsescertificering. Ved at arbejde struktureret og kontinuerligt med antibestikkelsesprocesser og -politikker i alle lag af organisationen, har Atea dermed sat standarden i Danmark.

Et våben mod bestikkelse

Atea har arbejdet på at gennemgå og tilpasse sin interne forretningsgange for at opnå den eftertragtede certificering, siden det i sommeren 2015 kom frem, at tidligere topfolk fra Atea har været involveret i en større sag om bestikkelse, der i øjeblikket er ved at blive afgjort ved retten.

 

ios banner

”Vi har siden 2015 arbejdet seriøst med at udvide og udvikle vores compliance-program. Det har været en vigtig selvrenselsesproces, der har sikret os det bedst tænkelige beredskab mod bestikkelse, korruption og anden uetisk forretningsmæssig adfærd. Det har været vigtigt for os at vise og bevise over for omverdenen og især vores kunder og partnere, at det, der skete blandt tidligere topfolk i Atea i 2014 og forud for det, er fortid. Vi er utrolig stolte af nu at have opnået ISO-certificeringen. Det er en blåstempling, fordi vi er de første i branchen, der kan dokumentere, at vi arbejder aktivt og systematisk på at undgå korruption og bestikkelse,” siger Ateas administrerende direktør, Morten Felding. 

Atea-medarbejdere til eksamen

Atea har i november gennemført en certificering foretaget af det internationalt anerkendte Bureau Veritas Certification, der er verdens største inden for sin branche.

 

Auditorerne har været på besøg på alle fem Atea-lokationer i Danmark, hvor hver enkelt medarbejder har stået til rådighed for spørgsmål. Forud for auditeringen har alle medarbejdere i Atea gennemført en grundig uddannelse og test i virksomhedens compliance-regler og Code of Conduct. I forbindelse med certificeringen er forretningsgangene gennemgået og deres implementering eftervist via en repræsentativ auditering.

 

Etableringen af et compliance-regelsæt i Atea af højeste internationale standard har blandt andet indbefattet en risikovurdering af, hvor og hvornår der i virksomheden er risiko for systematiske svigt og manglende overholdelse af lovgivning, procedurer, forretningsgange, retningslinjer og politikker, samt hvad disse risici indbefatter. Arbejdet har tillige omfattet en detaljeret kortlægning af eksisterende processer, procedurer, forretningsgange og kultur i forbindelse med salg til både offentlige og private kunder. Dette forarbejde har skabt grundstenene til selve compliance-programmet og den efterfølgende implementering og løbende monitorering.

 

Atea har modtaget rådgivning om compliance-arbejdet fra Deloitte, der løbende har vurderet fremdriften i projektplanen i forhold til både design, implementering og monitorering.

 

Atea skal fremover auditeres årligt for at kunne opretholde sin ISO 37001 anti-bestikkelsescertificering.

 

Om ISO 37001

Den Internationale Organisation for Standardisering (ISO) udvikler og offentliggør internationale standarder. ISO består af de nationale standardiseringsorganer fra 163 medlemslande. ISO har udviklet næsten tyve tusinde frivillige internationale standarder.


ISO 37001 er en standard for bekæmpelse af bestikkelse, der blev offentliggjort i oktober 2016. Standarden er designet til at hjælpe en organisation med at etablere, implementere, vedligeholde og forbedre et compliance-program med det formål at bekæmpe bestikkelse.

 

Organisationen skal gennemføre en række foranstaltninger og kontroller på en rimelig og proportionel måde for at hjælpe med at forebygge, opdage og behandle bestikkelse, herunder:

  • Antibestikkelsespolitik
  • Top-Management lederskab, engagement og ansvar
  • Personelkontrol og træning
  • Risikovurderinger
  • Due diligence på projekter og forretningsforbindelser
  • Finansiel, kommerciel og kontraktmæssig monitorering
  • Rapportering, overvågning, undersøgelse og monitorering
  • Korrigerende handling og løbende forbedring

 

Standarden gavner en organisation ved at levere minimumskrav og vejledning til gennemførelse eller benchmarking af et ledelsessystem til bekæmpelse af bestikkelse. Desuden giver standarden sikkerhed til ledelse, investorer, medarbejdere, kunder og andre interessenter i forhold til, at en organisation tager rimelige og nødvendige skridt til at forhindre bestikkelse. Slutteligt giver standarden nødvendig dokumentation og bevis for, i tilfælde af en efterforskning, at en organisation har taget rimelige skridt til at forhindre bestikkelse.

 

Når en virksomhed er i stand til at opretholde en ISO 37001, betyder det, at virksomheden efterlever både dansk lov og gældende love og retningslinjer for henholdsvis UK Bribery Act og US Foreign Corrupt Practises Act (FCPA).

 

Læs mere på www.iso.org