Spring til indhold
Nyhed31-10-2023

Atea bliver primærleverandør på SKI 02.02 – Computere

Atea er udpeget som primærleverandør på SKI 02.02 – Computere, og kan de kommende 2-4 år tilbyde såvel staten som landets kommuner et bredt udvalg af computere, både Windows pc’er, MacBooks og Chromebooks samt relaterede serviceydelser.

Atea samarbejder i forvejen med en lang række offentlige kunder indenfor mange forretningsområder, og at Atea nu er hovedleverandør på computeraftalen vil gøre den daglige handel endnu nemmere for kunderne.

”Kravene til aftalen komplementerer Ateas forretning fortrinligt”, siger Brian Borella Wulf, der er Senior Vice President, Sales, i Atea, og uddyber:

”Vi har et landsdækkende logistik- og serviceapparat, suppleret med store distributionscentre, der tilbyder en række serviceydelser, som fx klargøring, konfiguration, teknisk service m.v. foruden sikker håndtering af brugte enheder. Som Nordens største indkøber af it kan vi desuden sikre konkurrencedygtige priser, så vi er utroligt glade for at være hovedleverandør på aftalen, og ser frem til at vores mange ydelser nu kommer til endnu mere gavn for vores kunder”.

Krav om bæredygtighed

I aftalen med SKI ligger blandt andet, at Atea som leverandør har pligt til at give tilbud på tilbagekøb af produkter, som kunden har anskaffet under aftalen, ligesom Atea skal kunne modtage og bortskaffe defekte og udtjente produkter. Disse krav komplementerer også forretningen på bedste vis.

”Med vores koncepter indenfor Life Cycle Management kan vi understøtte hele produktets levetid – fra klargøring og levering, til senere returnering med henblik på enten gensalg eller sortering og korrekt bortskaffelse, inkl. gældende krav til dokumentation. Vi har hele paletten, og vi er klar til at modtage vores kunders ordrer på aftalen”, fortæller Brian Borella Wulf.

02.02 er en frivillig og bred aftale, der udover stat og kommune også tilbydes semi-offentlige virksomheder som fx fagforeninger, gymnasier, konsortier m.v. Aftalen forventes at træde i kraft primo december, og løber i to år, med mulig forlængelse på 1+1 år. Udover Atea som primærleverandør, er to andre virksomheder tildelt aftalen som sekundære leverandører.

For yderligere information, kontakt

Nicolai P. Elken, Communications & Marketing Director, Atea
E-mail: nicolai.p.elken@atea.dk 
Telefon: +45 3078 1291