Spring til indhold
Pressemeddelelse 07-09-2018

SKI og Moderniseringsstyrelsen godkender, at offentlige virksomheder kan handle med Atea

Myndighederne har foretaget deres vurdering af Ateas redegørelse i kølvandet på dommene i juni måned, og afgørelsen er positiv. Det offentlige kan igen handle hos Atea på normale vilkår.
Atea Facade 2018

Moderniseringsstyrelsen og SKI har grundigt analyseret den omfattende redegørelse, som Atea afleverede i slutningen af juni, og er kommet med deres vurdering: Det offentlige kan igen handle hos Atea på normale vilkår.

 

”Det er sammenfattende vores vurdering, at Atea har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at virksomheden er pålidelig, og at der derfor ikke er grundlag for at udelukke Atea fra at deltage i fremtidige udbudsforretninger,” hedder det i en melding fra Moderniseringsstyrelsen og SKI.

 

Den 27. juni i år faldt der dom i sagen mod blandt andre fire tidligere Atea-ansatte for bestikkelse af offentligt ansatte og underslæb, og Atea blev idømt en bøde på 10 millioner kroner. En dom, Atea valgte at acceptere.

 

SKI og Moderniseringsstyrelsen anbefalede i kølvandet på dommen, at offentlige kunder satte køb hos Atea i bero eller gjorde dem betinget af vurderingen af en redegørelse fra Atea for virksomhedens omfattende compliance- og self-cleaning-arbejde. Myndighederne har nu vurderet redegørelsen og fastslår, at det offentlige igen kan handle med Atea.

 

Ifølge EU-lovgivning og dansk udbudsret kan en virksomhed, som er dømt for bestikkelse, undgå udelukkelse fra handel med det offentlige ved at gennemføre såkaldt self-cleaning.

 

Atea har siden 2015 iværksat en omfattende række af tiltag for at forhindre, at noget lignende kan ske igen. Med udgangspunkt i en 360-graders analyse af alle rutiner, regler, systemer og forordninger har Atea foretaget omfattende risikovurderinger i organisationen og implementeret et gennemgribende compliancesystem med klare retningslinjer og politikker, som Atea løbende underviser og tester alle medarbejdere i. Tiltagene har ført til, at Atea sidste år opnåede den højeste internationale anti-bestikkelsescertificering ISO 37001, som den første organisation i Danmark.

 

I Atea tager man myndighedernes vurdering til efterretning.

 

”Myndighedernes grundige evaluering af vores mange initiativer er samlet set positiv. Vi har arbejdet meget målrettet med self-cleaning og compliance. Atea har i det hele taget deltaget aktivt i myndighedernes opklaring af denne alvorlige sag, der har haft store konsekvenser for alle involverede. Nu håber vi at kunne se fremad, og vi fortsætter naturligvis det betydelige fokus på compliance, så alle, der handler hos eller samarbejder med Atea, kan se os som en troværdig, transparent og sund virksomhed,” siger Steinar Sønsteby, koncernchef i Atea. 

Mere information

Læs mere i Ateas børsmeddelelse