Spring til indhold
I takt med organisationens stigende afhængighed af et velkørende netværk og højere grader af kompleksitet, bliver opgaven med at sikre kritisk infrastruktur stadig større.

Mere end bare en serviceaftale

Mange organisationer har gode processer og dygtige it-medarbejdere, men har også ofte et behov for partnerskaber med eksterne leverandører for at sikre hurtig og kompetent support i kritiske situationer. Atea Cisco Services håndterer udfordringen og sikrer:

 • Kontinuitet og stabil drift
 • Online indsigt i eksisterende infrastruktur
 • Løbende innovation og introduktion af nye services

Med andre ord giver Atea Cisco Services virksomheder og organisationer direkte adgang til de bedste online-værktøjer samt dygtigste konsulenter og skaber dermed de bedste forudsætninger for hurtig fejlretning.

En servicemodel der passer til enhver organisation

Vi har udarbejdet en række servicekoncepter, der hver især opfylder forskellige behov. Om det er en isoleret beredskabsaftale eller en egentlig driftsaftale – så har vi et gennemarbejdet servicekoncept, der passer.

Hver model er opbygget af en række specifikke services som giver vores kunder indblik, tryghed og garanti for maksimal udnyttelse af virksomhedens investeringer i Cisco-teknologi.

 

Konsulentberedskab

Med Atea Cisco Service-beredskab er man garanteret hurtig og direkte adgang til Ateas tekniske kompetencer 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Adgangen gælder også rådgivning om f.eks. opdateringer af netværksenheder, så der er det bedst mulige udgangspunkt for høj driftsstabilitet og sikkerhed.

Du får et dedikeret team bestående af Servicedesk, Account Manager og primær teknisk konsulent. Servicedesken (24x7) er koordineringspunkt for alle parter (SPOC) og sikre hurtig og professionel håndtering af alle henvendelser. Den primære tekniske konsulent har indgående kendskab til infrastruktur, så driften kan holdes stabil, og nedetiden minimeres.

 

Læs mere om konsulentydelser og outsourcing her >

 

Hardwareudskiftning

Med hardwareudskiftning er du sikret onsite udskiftning eller fremsendelse af erstatningsudstyr - inden for en given SLA.

Aftalen giver også adgang til firmwareopdateringer og opgradering af software, samt mulighed for eskalation til Ciscos eget supportteam via Atea.

Fordelene er klare – og med mulighed for at vælge en SLA på udskiftning af udstyr inden for 2 timer døgnet rundt – er hurtig og stabil drift sikret.

 

License Management med Cisco Smart Account

Smart Account er en portal, hvor dine Cisco-licenser skal ”bo”. Cisco planlægger (under udvikling), at det er her, al administration og håndteringen af licenser skal centraliseres. Atea, Cisco og du vil her have et overblik og se forbrug af licenser på tværs af din virksomhed.

Flere og flere licenser kan ikke købes uden en Smart Account. På sigt er det hensigten, at alle Ciscos løsninger skal lagres i Smart Account.


Vi kan hjælpe med:

 • Strukturen i Smart Account, f.eks. opsætning ift. lokationer
 • Migrering af eksisterende/gamle licenser, som ikke er i Smart Account
 • Konvertering af Traditionel Licenses til Smart Licenses
 • Løbende vedligeholdelse af Smart Account, herunder koordinering og registrering af fremtidige køb i Smart Account

 

 

Se alle vores ydelser på software og licenser her >

Overvågning – din tryghed for maksimal oppetid

Vi har gennemarbejdede processer og anvender branchens førende overvågningssystemer til overvågning af dine netværksenheder og netværkets infrastruktur. Alle enheder og den underliggende infrastruktur kan overvåges fra et og samme værktøj.

Overvågningssystemet er hændelsesorienteret og rollebaseret, så alle hændelser logges og tildeles automatisk en værdi for Severity, samt analyserer hændelser i realtid. Kritiske hændelser genererer automatisk eskalation for at sikre hurtigst mulig løsning.

 

Backup af konfiguration

Vi kan tage backup af gældende konfigurationer på dine netværksenheder for at sikre, at konfigurationen altid er tilgængelig. Dette betyder, at du ikke behøver at tage backup, hver gang du ændrer konfigurationen på en netværksenhed.

 

På samme måde skal du ikke huske på, hvor du har opbevaret den nyeste version af sikkerhedskopien, når du står med en defekt netværksenhed.

Vi sikrer dig, at en sikkerhedskopi er valid og kan genindlæses. Du slipper for at skulle lave restore-test af sikkerhedskopien med regelmæssige mellemrum.

 

 

Se alle vores backup-løsninger her >

Patch- og versionsstyring

Vi tilbyder en Patch- og versionsstyring, som sikrer et overblik over opdateringer og en styret proces for tilvejebringelse, test og installation af disse opdateringer.

 

Udgangspunktet for ydelsen er en kvartalsvis rapport, som indeholder en oversigt over installerede og tilgængelige versioner, samt vores anbefaling til, hvilke releases der med fordel kan installeres. Vi orienterer om Security patches umiddelbart efter release.

 

Atea Patch- og versionsstyring omfatter:

 • Vedligeholdelse af viden om tilgængelige patches/versioner
 • Valg af relevante patches/versioner for det/de omfattede system(er)
 • Korrekt installation af patches/versioner
 • Test af system(er) efter installation
 • Dokumentation af alle tilknyttede procedurer

Kundeværktøjer til kontrol og indsigt

Vi stiller kraftfulde Service Contracts- og Life Cycle-portaler til rådgihed for dig som kunde. Portalen giver information om servicedækning, aktive enheder, asset management, ændringer, risici og meget mere.

Du får hjælp til prognoser og budgettering, ligesom du nemt kan kontrollere den aktuelle situation og anmode om ændringer. Asset Management-funktionerne i Atea Service Contract-portalen giver mulighed for segmentering af udstyr i f.eks. Cost-centre eller kontraktgrupper mv.

 

Med Cisco Life Cycle-funktionerne får du et komplet overblik over alle dine Cisco-enheder – herunder:

 • Ændringer i porteføljen
 • ”Last Day of Support”-overblik på alle enheder
 • Field Notice Alerts på alle enheder
 • PSIRT – sikkerhedsbrister
 • Ciscos anbefalede handlinger på alarmer

Bæredygtig bortskaffelse af brugt udstyr

GoItLoop sikrer genbrug og genanvendelse på en måde, hvor produkterne bruges flere gange, eller materialerne bliver brugt i nye produkter – igen og igen. At have udtjent it-udstyr liggende på kontoret er dårligt for både miljø, sikkerhed og økonomi.

 

Vi har effektive processer, som sikrer at al håndtering sker i henhold til de høje miljøkrav, GDPR-lovgivningen samt sikkerhedsstandarder i ISO 9001 og 14001. Vi gennemfører sletning af alle typer data, renser og fjerner diverse mærker, såsom tyverimærkning.

 

Derefter sælges det it-udstyr, som har værdi. Defekt udstyr bortskaffes miljømæssigt korrekt og efter gældende lovgivning, hvor materialer sorteres og genanvendes. Slutteligt modtager du en rapport med overblik over, hvad der er sket med dit udtjente it-udstyr. Du tager et skridt i den rigtige retning. Et vigtigt skridt mod cirkulær økonomi.

Customer Success & Adoption Workshops

Ledelses- og medarbejderinvolvering samt ejerskab er nøgleforudsætninger for vellykket implementering af ny teknologi. Hos Atea er vi eksperter i at hjælpe med at få alle brugerne med om bord i det rigtige tempo.

Vores dedikerede adoption-konsulenter sørger for en succesfuld implementering af dine Cisco-løsninger - fra strategisk rådgivning til fuld ibrugtagning - hvor dine medarbejdere bliver komfortable og trygge ved den nye løsning og de nye måder at arbejde på. Derudover bliver din it-afdeling aflastet betydeligt i implementeringsfasen. Det betyder, at dine it-folk kan bruge deres ekspertise til at udvikle jeres kerneprodukt - strategisk og operationelt.

 

Læs mere om Sofware Adoption-services her >

 

Customer Experience (CX)

Med Cisco Customer Experience Services skaber vi fremdrift i hele løsningens livscyclus. Igennem en række forskellige aktiviteter som ”Ask the Experts”, løsningstræning, adoption workshops sikrer vi en fantastisk kundeoplevelse og fuld udnyttelse af investeringen i Cisco-teknologi. Services leveres af højtuddannede Cisco-konsulenter eller vores egne Adoption-eksperter.

 

Atea Life Cycle+ (it-arkitekt-rådgivning)

Vi ser din it-platform(e) som et strategisk aktiv, der løbende skal udvikles og vedligeholdes. Atea vil med udgangspunkt i dine visioner, din forretningsudvikling og din it-strategi rådgive dig på strategisk niveau for at fremtidssikre platformene, således at it-platformen og forretningen hænger sammen.

Ydelsen leveres med udgangspunkt i afholdelse af en halv dags workshop mellem dig og os.På baggrund af den gennemførte workshop leveres en rapport.

 

Rapporten indeholder:

 • Identifikation af kritisk hardware, der er aktiv på kundens netværk, men mangler support
 • Identifikation af kritisk hardware, der er - eller nærmer sig Last Day of Support
  Gennemgang af softwareversioner for kritisk hardware, og om disse udgør en risiko
 • Forslag til nyt design, opgradering eller opdatering af platformen, og hvornår et eventuelt platformsskift kunne være nødvendigt
 • Rådgivning i forhold til indkøb af nye komponenter inkl. økonomiske overslag
 • Tidsestimat for implementering af forslaget.