Spring til indhold

123.000 tons genbrugsplastik

Lenovo arbejder på at designe og producere holdbare og energieffektive produkter. Det er en vigtig del af vores produktudvikling at anvende miljøvenlige materialer i produkterne, samtidig med at vi skaber produkter, der opfylder vores høje standarder for ydeevne.

Siden 2005 har Lenovo brugt mere end 123.000 tons genbrugsplastik. Når vi anvender genbrugsplastik, sparer det ikke kun energi og naturressourcer, der ellers skulle bruges på at fremstille ny plastik - det afleder også plastik fra deponeringsanlæggene. Nogle af Lenovos produkter indeholder mere end 50 % genbrugsplastik fra forskellige kilder, f.eks. brugte vandbeholdere og kasseret it-udstyr. Lenovos brug af plastik er generelt faldende, hvilket skyldes en vellykket indsats for at gøre vores produkter tyndere og lettere.

Fra lineær økonomi til cirkulær økonomi

Elektronisk affald (e-affald) er i øjeblikket den hurtigst voksende affaldsstrøm, og det er komplekst og dyrt at behandle på en miljømæssig forsvarlig måde.


Lenovo støtter fortsat overgangen fra en lineær økonomi til en cirkulær økonomi ved at genanvende mere og bruge materialer fra lukkede kredsløb, der er udvundet af udtjent it-udstyr og -produkter.

Lenovo deltager i CL PCR-aktiviteter 

(Closed Loop Post-Consumer Recycling – genanvendelse af forbrugermaterialer i lukket kredsløb), som implementeres af et netværk af miljøbevidste produktingeniører fra vores produktteams. Nogle fokuserer på at reducere brugen af farlige stoffer i vores produktdesigns, nogle undersøger løsninger, der letter demontering og genanvendelse, og andre samarbejder med materialeleverandører og tredjepartscertificeringsorganet TÜV Rheinland om at opbygge vores CL PCR-leverandør- og materialearbejdsproces.