25-05-2023

Atea inspirerer til genanvendelse af it i flere afrikanske lande

Atea Returns lokaler i Albertslund dannede rammen om et erhvervsinspirationsbesøg fra Ghana, Nigeria og Kenya. De fremmødte ser store muligheder i genanvendte it-produkter, som har potentiale til at aflaste belastning med it-affald i flere afrikanske lande.

Frederik Westergaard
Communications Specialist, PR & Communication

I maj måned var en gruppe højtstående embeds- forretningsfolk fra hhv. Ghana, Nigeria og Kenya på inspirationstur til København under navnet Africa Tech Delegation, som var medarrangeret af de respektive danske ambassader. Her skulle delegationen høre om Danmarks nye digitaliseringsministerium og besøge højtprofilerede it-virksomheder – herunder Atea.

Atea står bag Nordens største genanvendelsesprogram for it-udstyr; Atea Return. Igennem Atea Return har Atea i 2022 håndteret mere end 600 tusind enheder, og givet dem nyt liv. En vigtig del af at tage gammelt it-udstyr, skille det ad og give det et nyt liv er Atea Danmarks lokation i Albertslund.

Atea opkøbte virksomheden Dropitin i december 2022, og siden har stedets 1200 m2 i Albertslund fungeret som et center for modtagelse, datasletning og rensning af brugt it. Atea Return er en vigtig del af virksomhedens strategi; antallet af behandlede enheder stiger og der er store miljømæssige gevinster at hente for både Atea og dets kunder. Derfor var Ateas lokaler i Albertslund et oplagt besøgsmål for Africa Tech Delegation.

Model for genbrugt it inspirerer

Africa Tech Delegations besøg hos Atea var arrangeret med hjælp af de danske ambassader i hhv. Ghana, Kenya og Nigeria samt NGO Director i Atea Nils Løwe. Nils Løwe har længe haft et tæt samarbejde med interessenter i Ghana, særligt i forbindelse med Afrikas største digitaliseringsprojekt; Ghanas nationale identifikationsprojekt som sikrede en registreret identitet til alle i landet.

Hos Atea i Albertslund blev de delegerede, anført af CX Director Lars Barenkopf, Sustainability Technology Manager Kristjan Hugosson og Life Cycle Manager Channie Hørdum indført i hvordan Atea arbejder med bæredygtighedsmål og genanvendt it. Desuden fik delegationen også et unikt og udførligt indblik i hvordan Lifecycle Services Manager Nikolaj Kristiansens faciliteter fungerer og arbejder.

Ateas arbejde med life cycle management og genanvendelse af it-komponenter var noget, som flere af de delegerede fandt stor inspiration i. Særligt hvordan Atea organiserer sin model for genanvendelse af it, finder et sundt forretningselement og betragteligt reducerer de miljømæssige omkostninger der er forbundet med produktionen af it-produkter, var noget som de delegerede tog med sig.

”Helt sikkert et system som ville kunne aflaste os i Ghana”

Højtstående embedsrepræsentant fra Ghanas finansielle sektor Nancy Arhinfuwaa Imadi så et stort potentiale for Ghana ved, at lade inspirere af Atea Return:

”Atea Return er et system som ville kunne aflaste os i Ghana. Denne her model har et kæmpe potentiale. Lige nu lider vi under, at mange bruger vores land til at ’dumpe’ it-affald fuldstændig ukontrollerbart. Med sådan et system som Atea Return ville vi i langt højere grad kunne tage ejerskab over it-affaldet, og få noget brugbart ud af det”.

Særligt det at kunne tage ejerskab over affaldet er noget som Nancy Imadi lagde stort vægt på:

”I Ghana har vi et akut problem med it-affald, men vi har også et stort marked for it-produkter. Flere og flere ghanesere vil og kan købe store mængder af it-produkter, og derfor ville det give super god mening for os, hvis vi som land kunne tage ejerskab over it-affaldet og bruge det til, at forsyne vores egne behov med noget af alt den store mængde affald vi har”.

For Nancy Imadi havde oplevelsen hos Atea understreget vigtigheden af, at man bliver bedre til at oplyse om problemerne med it-affald på et globalt plan.

NGO Director i Atea Nils Løwe, mener også at Atea kan være behjælpelig i Ghana:

”Atea kan med vores specialistviden og mangeårige erfaring indenfor bæredygtige IT-løsninger  inspirere myndigheder og lokale interessenter til, at kigge ind i lignende løsninger i deres eget nærområde. På denne måde kan Atea bidrage til at fremme en mere bæredygtig agenda som er vigtig i hele verden”.

Læs mere om Atea Return, og se hvor virksomheder kan spare på CO2-regnskabet ved at genbruge it-produkter her