12-01-2022

Klimaspådom: Bæredygtig it-anvendelse vil overhale fokus på madspild og plastik

Vi bliver (heldigvis) hele tiden klogere på, hvordan vores valg påvirker klimaet og miljøet omkring os. Derfor kommer der løbende flere og flere farver på vores personlige bæredygtighedspallette. For mig er der ingen tvivl om, at vi i langt højere grad kommer til at rette blikket mod datacentrenes voksende energiforbrug og mod det enorme ressourcespild, vores nuværende it-forbrug fører med sig.

Den øgede opmærksomhed på bæredygtig genanvendelse af vores mobiltelefoner, tablets og pc’er skal ikke forstås sådan, at der pludselig ikke vil være fokus på vigtige emner såsom madspild og plastik-krise. Men fortællingen om, at der på globalt plan bliver genereret mere end 53 millioner tons elektronikaffald hvert år, er så vigtig - også i en klimamæssig kontekst - at den står over for et folkeligt gennembrud. Og det er der brug for. I 2019 producerede hver dansker i gennemsnit 22,4 kilo elektronisk affald, hvilket placerede os som den tredje mest affaldsproducerende nation fordelt på indbyggere! 

Men hvorfor går vi så ikke bare alle sammen i gang med at genbruge vores udtjente it-udstyr? Det er klart, at bæredygtig genanvendelse af udtjent it-udstyr er en langt mere kompliceret affære, end at gå ned til genbrugsstationen med tomme vinflasker. Sikker og forsvarlig datasletning på indleverede enheder er bare én af de processer, som kræver teknologisk indsigt og ekspertise. For slet ikke at tale om klargøring til recirkulation og udvinding af it-udstyrets dyrebare metaller. 

 

 

Netop derfor har genanvendelse af hardware indtil nu været forbeholdt myndigheder og større virksomheder. Jovist, som borger kan du da også aflevere din smartphone eller pc på den lokale genbrugsstation, men her bliver de udelukkende nedbrudt og udskilt i enkeltdele – egentlig recirkulation og genanvendelse er der ikke tale om. 

Men med vores nye bæredygtighedsinitiativ kan medarbejderne hos danske virksomheder være med til at gå forrest. I første omgang har vi udvalgt danske Visma - en af Europas største software-leverandører – til at gå nye veje i bestræbelserne på at aktivere en større del af befolkningen. Sideløbende med indsamlingen og genanvendelsen af Vismas it-udstyr inddrager virksomheden aktivt alle 1100 medarbejdere i kampen mod it-ressourcespild. Derfor får gamle mobiltelefoner og pc’er hjemme fra skufferne nu også nyt liv gennem Ateas it-genbrugsprogram GoItLoop. 

Og der er kontant afregning på klimakontoen, når først logistik og infrastruktur til it-genanvendelse er stablet på benene - tallene taler for sig selv: Beregninger viser, at Visma i Danmark kan spare 87 mio. ton CO2, hvis virksomheden anvender Ateas genbrugsprogram. Programmet er skræddersyet til at genanvende elektronikaffald – enten ved at klargøre det til videresalg eller ved at genbruge de værdifulde metaller og mineraler fra mobiltelefoner og pc’er, hvilket er i tråd med FN’s 12. verdensmål. 

Medarbejderne får med Ateas rapporter og genbrugsdokumentation konkrete beviser for, at deres indsats og bidrag har en effekt. Derfor spår jeg, at vi om få år vil se mange flere bæredygtige partnerskaber mellem private genbrugsaktører og offentlige/private virksomheder – partnerskaber, der vel at mærke også involverer medarbejdere på tværs af brancher. 

Står du stadig og mangler argumenter for, hvorfor din virksomhed skal gå ind i klimakampen med genanvendelse af elektronikaffald? I Danmark ender 20 tons telefoner i dagrenovationen om året. Det svarer til, at vi hvert år skrotter ca. fem kilo guld – et ufatteligt ressourcespild, når vi samtidig ved, at udvindingen af samme fem kilo guld udleder 85 tons CO2..  

Danske virksomheder er blandt de bedste i verden til at digitalisere. Lad os sammen bruge den fordel til at genanvende vores elektronikaffald på en bæredygtig måde.