Tilbage til Brancher

It-løsninger til sundhedssektoren

Ateas mål er, at teknologien skal frigøre tid for personalet i sundhedssektoren, som i stedet kan bruge ressourcerne til kerneopgaven; effektiv behandling, menneskelig omsorg og pleje.

Solidt, digitalt fundament sikrer tryghed og fokus på kerneopgaven

For at tackle udfordringerne i årerne som kommer, må teknologi og velfærd smelte sammen. For borgerne ligger der store sundhedsmæssige gevinster og venter med den øgede digitalisering – ikke mindst når vi ser på livskvaliteten. 

Vi leverer den intelligente infrastruktur, der sammen med logistiske services, er rygraden i mange af sundhedssektorens tryghedsskabende ydelser.

 

 

Fra telemedicinske løsninger med hjerte- og KOL-kufferter til øget medarbejderproduktivitet, simpel administration og fordelagtig sundhedsøkonomi.

Atea bygger det digitale fundament, der sikrer, at sundhedssektoren, fortsat, kan følge med fremtidens udfordringer – til gavn for dig og mig!

 

Hvad mener danskerne om telemedicin?

 

Danskernes syn på telemedicin

 

Digitalisering er en del af alles hverdag i Danmark. For eksempel kommunikerer vi med det offentlige via selvbetjening og booker tid hos lægen online. Telemedicin kan være, når vi har en konsultation med lægen via videoforbindelse, eller når vi får udleveret måleudstyr, som vi selv kan bruge derhjemme.

 

Borger i eget hjem - telemedicin forbedrer livskvaliteten

 

Telemedicin kan både øge livskvaliteten for en lang række borgere samt spare ressourcer i sundhedsvæsenet. Med telemedicin kan indlæggelsestiden for fx KOL- og hjertesvigtspatienter forkortes og rejsetid til og fra sundhedsklinikker minimeres, fordi forebyggelse og behandling foregår i eget hjem. Undersøgelser viser, at nogle patientgrupper oplever øget tryghed og bedre mental sundhed, når de benytter telemedicinske løsninger.

Stuegang og konsultationer med læger via videokommunikation giver desuden pårørende mulighed for at følge med via deres smartphone, uanset hvor de befinder sig.

Telemedicin spænder over selvmålinger, rehabilitering via video eller specialudviklede træningsprogrammer/apps og mulighed for videomøder/konsultation med sundhedsfagligt personale.

Uanset behov, kan vi hjælpe med at sammensætte de rigtige tekniske løsninger.

Skærmbesøg i Viborg Kommune

Gode patientoplevelser bygger på mennesker og it

 

It og sundhed hænger sammen. Sikker og skalerbar it-drift i sundhedssektoren er helt afgørende for patientoplevelsen, fordi it understøtter sundhedspersonalets primære opgave; nemlig at sikre patienten den mest effektive og nærværende behandling.

Hos Atea er vi med til at bygge fundamentet for det danske sundhedsvæsen. Vi leverer løsninger, som gør sundhedsvæsnet i stand til at optimere behandlingsforløb - fx gennem opsamling af vigtig data, som er forudsætningen for fortsat effektiv behandling og et ressourcestærkt sundhedspersonale.

Sundhedsteknologi giver sammenhængende patientoplevelser

 

Borgere skal opleve, at det er trygt og rart at komme i berøring med sundhedsvæsenet. Målet er at sundhedspersonalet - i tæt samspil med fremsynede it-løsninger - giver borgerne optimale behandlingsforløb.

Med tablet-løsninger har borgere på fx hospices og fødestuer mulighed for at tage styring over belysning, streaming-tjenester m.m., så de på den måde kan få den bedst mulige oplevelse, selv om de er indlagt. Hos Atea kan vi levere al den teknologi, der skal til for at hjælpe borgeren med at få den bedst mulige oplevelse.

Udvalgte løsninger til sundhedssektoren

SKI og rammeaftaler til sundhedssektoren

Effektiv implementering på tværs af platforme og forvaltninger er én af forudsætningerne for gode patientoplevelser.

Hos Atea er vi stolte af at være leverandør til et bredt udvalg af SKI-aftaler. Det betyder, at sundhedssektoren - sammen med os - kan skabe en sammenhængende it-strategi med effektive løsninger, uanset hvilke rammeaftaler din sundhedsenhed benytter sig af.

 

SKI-aftaler til sundhedssektoren:

  • SKI 50.03 - Server og storage
  • SKI 02.06 - Standard software
  • SKI 02.17 – IT konsulenter
  • SKI 02.22 – IT-driftskapacitet
  • SKI 50.70 – Interaktive tavler og AV udstyr
Tilbage til Brancher
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer