Tilbage til Brancher
sundhed Sundhed og velfærd

It-løsninger til sundhedssektoren

Med flere ældre og færre unge nu og i årene frem, er tilpasset og brugervenlig teknologi altafgørende for Danmarks ressourcekapacitet.

Teknologi for øget velfærd og sundhed

For at tackle udfordringerne i årerne som kommer, må brugen af teknologi og velfærd smeltes tættere sammen.

 

Fakta er, at vi bliver flere ældre og færre unge, derfor er vi afhængige af god, tilpasset og brugervenlig teknologi, som kan hjælpe os med større ressourcekapacitet, eksempelvis øget patient- og pårørende inddragelse.

Lad os analysere behovet og vise dig mulighederne med teknologien, så de smelter sammen til stabile, sikre, fleksible og fremtidsrettede løsninger.

 

Patient og sundhedspersonale

Vi tror på, at en sammenhængende og positiv oplevelse fra behandling i eget hjem til ophold på sygehus kan gøre en stor forskel.

 

Danmarks fem regioner har siden februar 2016 indsamlet gode ideer fra borgerne på www.voressundhedsvaesen.dk. Det har fx været ideer til, hvordan patientens oplevelse på sygehuset kan gøres bedre og til hvordan personalet i højere grad kan inddrage pårørende.

Her viser vi et lille udpluk:

  • Kommunikation i øjenhøjde
  • Inddragelse og medbestemmelse for både patient og pårørende
  • Service på patientens præmisser med udgangspunkt i patientens behov
  • Overblik over og sammenhæng i behandlingen
  • Bedre overblik over rettigheder og muligheder
  • Fri og åben dialog, hvor man spørger om alt relevant samt hjælp til selvhjælp og ansvar for egen sygdom

Fokus på sundhedspersonalet

Brugervenlig teknologi, digitalisering, effektivisering, automatisering, sammenhængende systemer, nem adgang til data, tværregionalt samarbejde, arbejdsklima og omgivelser, e-sundhed og øget inddragelse af patienten, som skal ses som en ekstra ressource i fremtidens sundhed, er blandt de områder der fokuseres på.

 

Vi skal sammen arbejde på at optimere den teknologi og de omgivelser, som sundhedspersonalet benytter og færdes i. Trivsel og hurtigere adgang til systemer og data, kan være med til, at det sundhedsfaglige personale får mere tid til patienten, hvilket kan være vejen til mere sundhed for pengene.

Kernen i Regionernes strategi er ”Værdibaseret styring i sundhedsvæsenet”, hvilket betyder, at de enkelte sygehuse skal måles på at opnå de bedst mulige resultater for patienter, med så få ressourcer som muligt.

 

Hjemlighed og sanseoplevelser

Vi tror på, at en sammenhængende og positiv oplevelse fra behandling i eget hjem til ophold på sygehus kan gøre en forskel, fx hele sanseoplevelsen ved at indrette sygehusene til mere hjemlige og behagelige omgivelser.

 

Vi har indgået en aftale med MODOS om indretning af nutidens og fremtidens sygehus med fokus på sanseoplevelsen. Der forskes pt i hvilke besparelser og effektiviseringer sundhedsvæsenet kan opnå ved at ændre sanseoplevelsen, og dermed få patienten til at være mere rolig og afslappet.

Herudover leverer vi forskellige løsninger til videokonference, som nemt og simpelt kan inddrage de pårørende i patientforløbet.

Borger i eget hjem - forebyggende

Forskning i pleje af egen sygdom i eget hjem via Telemedicin viser, at borgeren oplever øget kontrol, øget tryghed, øget frihed og øget opmærksomhed på symptomer.

 

Apps og telemedicin for mindre indlæggelsestid

Telemedicin er en mulighed for at nedbringe indlæggelsestiden for en patient. Man kan med fordel forlænge borger/patient i eget hjem med forebyggende behandling via Telemedicin. Det kan være via målinger som indsendes til sundhedsvæsenet, rehabilitering via video eller specialudviklede træningsprogrammer/apps og mulighed for videomøder/konsultation med sundhedsfagligt personale.

 

Inddragelse af pårørende

Som pårørende er det naturligvis vigtigt, at man kan følge sygdomsforløbet hos ens nærmeste. Det er en udfordring i dag, da man ofte skal tage fri fra arbejde for at deltage, og måske bor i en anden landsdel eller i udlandet. Nu er det muligt at deltage i diverse konsultationer og møder med læger eller under stuegang via videokommunikation. Pårørende kan følge med via deres smartphone, uanset hvor de befinder sig.

Vi kan hjælpe med at sammensætte tekniske løsninger, der indfrier disse behov.

TeleKit til TeleCare Nord

Vi har leveret TeleKit til TeleCare Nords godt 1400 borgere. Herunder hardware, klargøring, kalibrering og parret hardwaren via bluetooth, mobile device management, asset management, opsætning- og nedtagning hos borger samt genklargøring af udstyret.

 

Læs mere om TeleCare Nord projektet her

 

Forebyggende behandling omfatter også overvågning af datamålinger via andre typer devices som fx smartwatches m.fl.

 

Overvågning af syge eller svage borgeres adfærd i eget hjem, på plejehjem eller på en sengestue er også mulige områder at optimere på i forhold til borgers og pårørendes tryghed og ikke mindst besparelser i forhold til ressourcer i sundhedsvæsenet.

 

3D teknologi giver helt nye muligheder

Et godt eksempel på hvordan ny teknologi kan forbedre og effektivisere sundhedsfaglige processer, er HPs Zvr Virtual Reality Display. 3D skærmen gør det muligt fx for en læge at forberede en operation på baggrund af 3D scanninger af en patients tumorplaceringer.

Et andet eksempel kunne være i en undervisningssituation, hvor man kan "trække" organer ud af kroppen, åbne dem og zoome ind, uden at der reelt er fysiske organer til stede.

 

Fremtidens digitale patientstue

Se på bare ét minut vores vores bud på fremtidens patientstue, som vi fremviste på Atea IT EXPO 2017.

 

Den bød på sanseoplevelser, tv-streaming fra sengen, stuegang med pårørende via video samt proaktiv videoovervågning af patienter.

 

It-drift og understøttelse

It-drift er nerven bag sundhedspersonalets it-værktøjer til brugervenlig og patientnær teknologi.

 

It-driften skal understøtte sundhedspersonalet i at arbejde mere effektivt, så de kan få mere tid til at koncentrere sig om deres primære opgave, nemlig at give patienten en så god og effektiv behandling og oplevelse i sundhedsvæsenet som muligt.

Der er bl.a. fokus på sikkerhed og stabil it-drift, patientens- og personalets tid og brugeroplevelse, digitalisering mod et papirløst hospital, tværregionalt samarbejde mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger samt nationalt it.

Vi kan med vores it-kompetencer og services understøtte sundhedsvæsenet på rejsen mod et mere forebyggende, brugervenligt, sikkert og effektivt sundhedsvæsen. Et digitalt sundhedsvæsen.

Ved hjælp af teknologi kan vi sammen skabe rammerne for at sundhedspersonale får hurtigt, sikkert og nem adgang til og deling af nødvendige data.

Via video kan sundhedspersonalet sikkert og krypteret afholde møder, dele og rette dokumenter, sparre og undervise hinanden både internt og eksternt, og man kan ligeledes inddrage patient og pårørende digitalt via video.

 

Vi kan sammen arbejde på, at patient og pårørende får følelsen af at have fået den bedste service og støtte med fokus på en god oplevelse og et godt forløb. Vi vil med hjælp fra vores mange it-specialister og adgang til nyeste it-teknologi meget gerne bidrage til, at I kan nå jeres strategiske mål.

 

Tilbage til Brancher
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer