Spring til indhold
Tilbage til Brancher

It-løsninger til sundhedssektoren

Ateas mål er, at teknologien skal frigøre tid for personalet i sundhedssektoren, som i stedet kan bruge ressourcerne til kerneopgaven; effektiv behandling, menneskelig omsorg og pleje.

Corona understreger vigtigheden af digitale sundhedsløsninger

indsigt 1

Digitalt nærvær og behandling i eget hjem vinder frem

indsigt 2

Vi vil hurtigere hjem efter en indlæggelse

indsigt 3

Ny rapport: Danskernes digitale parathed stiger

Digitale sundhedsløsninger giver overskud til kerneopgaven

 

Den demografiske udvikling kombineret med knappe ressourcer kræver, at sundheds- og velfærdsområdet i kommunerne og regionerne løbende får tilført nye digitale hjælpemidler og løsninger. Det vil frigøre tid og varme hænder, så personalet i stedet kan bruge ressourcerne  kerneopgaven: Effektiv behandling, menneskelig omsorg og pleje til borgerne 

 

 

Peder stein brugaard

 

skærmløsninger i Atea

Rigtige skærmløsninger sikrer serviceniveauet

 

Atea har i en årrække løbende udbygget videoinfrastrukturen samt etableringen af fysiske videokonference/AV-lokaler i både kommuner og regioner. Derfor kender vi både brugerne og de lokationer, hvori skærmløsningerne skal etableres.

Forandringer er ofte svære, og sådan er det også inden for sundhedssektoren. Derfor arbejder vi fokuseret med at sikre, at medarbejderne klædes på og tages med i forandringsprocessen.

I den offentlige sektor anvender vi organisationsimplementering til at ændre arbejdsgange for medarbejdere, så de får det optimale ud af deres it-investering. Konkret anvender vi user stories, som binder it-driften sammen med den værdi, it-løsningen skal tilføre brugerne.

Med vores grundige forarbejde er vi sikre på, at video- og skærmløsningerne fungerer første gang. Og i en tid hvor det kliniske fagpersonale i forvejen er presset, betyder det, at sundhedsvæsenets forudsætninger for at fastholde det høje serviceniveau over for patienterne fortsat er til stede.

 

 

 

SKI

Bliv inspireret af vores webinarer på sundheds-/velfærdsteknologi og SKI her!

 

 • Vi understøtter alle aspekter af jeres sundhedsstrategi og digitalisering af sundheds- og velfærdsydelser.
 • Vi kan håndtere jeres behov fra pilot til storskala i faserne udvikling, leverance og drift.
 • Vi har indsigt i business cases og kan rådgive om gevinstrealisering i samarbejde med vores samarbejdspartnere.
 • Vi har de fleste SKI aftaler.

 

 

 

Skærmbesøg i Viborg Kommune

Udvalgte løsninger til sundhedssektoren

SKI og rammeaftaler til sundhedssektoren

Effektiv implementering på tværs af platforme og forvaltninger er én af forudsætningerne for gode patientoplevelser.

Hos Atea er vi stolte af at være leverandør til et bredt udvalg af SKI-aftaler. Det betyder, at sundhedssektoren - sammen med os - kan skabe en sammenhængende it-strategi med effektive løsninger, uanset hvilke rammeaftaler din sundhedsenhed benytter sig af.

 

SKI-aftaler til sundhedssektoren:

 • SKI 50.03 - Server og storage
 • SKI 02.06 - Standard software
 • SKI 02.17 – IT konsulenter
 • 02.18 – Software udvikling
 • 02.19 – Cloud software
 • SKI 02.22 – IT-driftskapacitet
 • SKI 50.70 – Interaktive tavler og AV udstyr

Kontakt os

 

 

Tilbage til Brancher
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer