Spring til indhold
Tilbage til Digital arbejdsplads

10 grunde til at vælge iPad i den offentlige sektor

Vi vil ændre måden, hvorpå den offentlige sektor arbejder, og vi vil sikre mobilitet og produktivitet. Med Atea og Apple kan du som virksomhed få en sikker og åben platform, der understøtter arbejdsgange i det offentlige. Her på siden kan du finde 10 gode grunde til at vælge iPad i den offentlige sektor.

iPadOS understøtter alle mobile arbejdsprocesser sikkert

Grund nr 1: Den personlige iPad
Med Face ID eller Touch ID bygget ind i et sikker GDPR-design, kan personale hurtigtog sikkert bruge apps der understøtter mobile arbejdsgange som et personligt device og adgang til fx. organisationens forretningskritiske apps.

Gund nr 2: iPad som deleværktøj i det offentlige
Nu
understøtter iPadOS også dele iPads i et sikkert GDPR-design, hvor 2 og 3 holds skift har adgang til samme apps som en personlige iPad.

Gund nr 3: Managed iPads til telemedicin
Kommuner og regioner kan sende en managed iPad hjem til en patient eller borger tildigital understøttende telemedicinsk forløb i 5-7 år, uden den skal forbi en IT afdeling. iPadOS og iOS kan nu sikkerhedsopdateres over simkort, iPads er sikkerhedsopdateret i 5-7 generation frem i tiden.

 

iPad

iPad

Grund nr 4: iPad med iPadOS har taget det bedste fra en PC og det bedste fra et mobilt device

Personalet i den offentlige sektor skal ikke længere vælge mellem en computer elleren iPad - iPadOS og den nye iPad er det mest sofistikerede mobile kontor der understøtter fx. det sundhedsfaglige personale i dialogen med patienter og borgerevia organisationens sundhedsløsning med høj indbygget sikkerhed og anonymitet iPadOS.

Hvis du troede, at en PC giver dig den mest alsidige måde at arbejde somoffentlig ansat, er det nok fordi du (endnu) ikke har hørt om det nye iPadOS – det nye styresystem til iPad. iPadOS kombinerer det bedste fra en mobil verden med det bedste fra en PC - en enkel og sikker måde. iPad har i lang tid været den bedste platform til at understøtte mobile medarbejdere i det offentlige, og blev med introduktionen af iPadOS også et seriøst produktivitetsværktøj.

Det sundhedsfaglige personale skifter ofte mellem dialog med patienter ellerborgere, fra dokumentation af udført arbejde en mobil enhed til administrative opgaver udført en PC. Slutbrugeren kan med iPadOS bruge mobilitet højtniveau med organisationens apps, men samtidig produktivitet på et meget højtniveau.

Grund nr 5: iPad understøtter din fortruknefag & produktionsværktøjer

Med iPad kan du altid bruge de apps der passer til den givne opgave, hvor iPad understøtter alle arbejdsprocesser for mobile offentlige medarbejdere.

Dokumentation i kommunens eller regionens fagsystem understøttes af en rækkevidens og produktivitets apps, der tilsammen understøtter en mobil medarbejdershverdag. Om det er i dialog med borgere, patienter, kollegaer, farten, kontoreteller tilbagetrukket for at udføre dokumentation og administration ellerfjernbehandling af patienter, er der fuld understøttelse af en iPad.

 

app

iPads understøtter videnog produktivitet apps

•Viden apps
•Note og påmindelses apps
•To Do apps
•Office 365
•Tilgængeligheds apps
•Faglige opslagsværker
•Standarder og procedure

 

iPad

iPads understøtter videnog produktivitet apps

•Viden apps
•Note og påmindelses apps
•To Do apps
•Office 365
•Tilgængeligheds apps
•Faglige opslagsværker
•Standarder og procedure

 

viden

iPad understøtter virtual kommunikation med borgere på afstand

•Video apps
•Besked apps
•PRO apps
•Apple til opsamling af målinger
•Forløbs apps

Grund nr 6: Tilgængeligheds funktioner

Personale i den offentlige sektor kan med forstørrelsesglas, mulighed for at indstille teksten til bestemt størrelse, og muligheden for at zoome ind alle nemtkan læse tekst en iPad. Med iPadOS kan høreapparater kobles direkte iPad fx hørehæmmet personale kan arbejde lige niveau med kollegaer. Dokumentation og administration er meget nemmere nu - skriv løs udenoverhovedet at taste via diktering eller brug Siri til at lave genveje via dine egnekommandoer

Flere funktioner
Knapbetjening - naviger din iPad med et enkelt tryk
Tryk bagsiden - tryk bagpå, og åbn din favoritapp
Diktering - sig, lige hvad der passer dig
Lydgenkendelse - hvis du ikke kan høre alarmen , ser du den
Oplæst indhold - lyt med, mens du læser eller skriver
Mørk-funktion - gør alt mere behageligt for øjnene

Grund nr 7: iPad – Ibrugtagning og drift
(Mest for IT-Afdeling)

Det har aldrig været enklere at udrulle og administrere iPads i den offentlige sektor. Apple Business Manager samler alle de nødvendige værktøjer og giver sammenmed et MDM-system et hidtil uset niveau af muligheder. Med understøttelse afMicrosoft Azure Active Directory er det lettere end nogensinde at give sundhedsfaglige medarbejdere adgang til vigtige Apple-tjenester til produktivitet. Med Apple Business Manager og en MDM-løsning, er det nemt at lave dele iPads mellem medarbejderne i et sikkert og GDPR compliant miljø.

3 Vigtige elementer, når en iPads tages i brug i den offentlige sektor
En region eller kommune skal ikke købe ekstra sikkerhed, da der er
indbygget i hardware, software og gratis services. Administration af iPads – vha. MDM styret konti, enhedskonfiguration, indhold og begrænsninger mm. iPads kanåbnes direkte fra æsken og opsættes alle profiler, apps, indhold, politikker ogmanaged apps restriktioner, politikker, certifikater, VPN og mail bliver installeretsamt adgang til intranet og internt app katalog.

 

iPad PC

Grund nr 7 forsat: iPad – Ibrugtagning og drift
(Mest for IT-Afdeling)

Dele iPads: IT-afdelingenhar fuld kontrol over hvilkeiPads der er personlige oghvilke iPads der er dele device mellemsundhedsfagligemedarbejdere. Apple Business Manager integrerer direkte med Microsoft Azure AD service.

To GDPR compliant måder at bruge single sign on iPads: Den personlige iPad har sikkerhed opbyggetigennem secure enclave chippen, som låseriPadden op med indbyggetFace ID og Touch ID. Mulighed for single sign on forretningskritiskesundheds apps med SSO-certifikat, via indbyggetKerberos protokol.

Ved dele iPads er sikkerheden bygget op omkring managed Apple ID som federer op imodorganisationensinfrastruktur, medarbejderen logger indmed AD for at adgang tiliPadden. Ved brug af dele iPads kan en offentligansat bruge et vilkårligtdevice og benytte i sit arbejde. Mulighed for single sign on forretningskritiskesundheds apps med SSO certifikat, Indbyggetkerberos protokol

 

iPad Business

Grund nr 8: iPad har indbygget sikkerhed & anonymitet

Der er fire helt grundlæggende elementer, der gør en iPad til et langt mere sikkertprodukt i den offentlige sektor end andre tablets på markedet:

1) Apple bygger HELE produktetbåde hardware, software og services – og derforkommer iPad med optimal integration af brugeroplevelse og sikkerhed. Konkurrerende tablets indeholder typisk kombinationen af hardware bygget i Asienog software fra USA, hvilket skaber en række kvalitetsmæssige udfordringerrelateret specifikt til brugeroplevelse og sikkerhedstrusler

2) iPad tilbyder alle brugere en mulighed for at opdatere til seneste version afiPadOS direkte fra Apple. Sådan har man som bruger altid den seneste og mestsikre version af iPadOS kørende

 

Typisk understøtter Apple 6-7 generationer hardware med ny system-software.

3) iPadOS er en brugeroptimeret udgave af iOS, som siden 2008 har vist sig at væremarkedets mest sikre mobile platform med forudsigelig software-cyklus, automatiseretenterprise udrulning og en sikker, kurateret App Store. iPad kræver ikke særskiltsikkerhedssoftware. Alle andre tablets er bygget en smartphone OS, hvor iPadOS er skræddersyet til en fantastisk tablet brugeroplevelse.


4) iPad har en høj hardware-pålidelighed og levetid, hvilket bidrager positivt til den samlede driftsøkonomi og hjælper med at leve op til organisationers ønske om at have en grønnere profil, samt en dobbelt livscyklus i erhverv.

Grund nr 9: iPad er enøkonomisk fordel når du regner på ”driften”

Selvom iPad prismæssigt er på niveau med mange tablets, er der stor forskel på, hvad man får for pengene, når man forholder sig til driftsøkonomienfx med udskiftning hvert 3 år for det sundhedsfaglige personale.

Ud fra et rent hardware-mæssigt perspektiv er levetiden på iPad væsentlig længereend på andre tablets – i mange tilfælde mere end dobbelt så lang levetid. Årsagener hardware-kvaliteten, og 6-7 års iPadOS sikkerhedsopdatering, hvilket giver eniPad to livscyklus 2 X 3 år.

Efter 3 år er en iPad stadig mange penge værd. Faktisk helt op til 25% afindkøbsprisen. Derved bliver iPad langt billigere end konkurrerende produkter, nårman regner på “driften”.

iPad

Grund nr 10: iPads understøtter den offentligesektors bæredygtigheds-strategier

Apple forpligter sig til en dag at købe 100% genbrugte og vedvarende materialer tværs af alle produkter og emballage. Apple producerer arsenfrit displayglas som er kviksølv frit, fri for bromeret flammehæmmende, PVC og beryllium.

iPad med dobbelt livscyklus: Når sundhedsvæsenet leaser en iPad i 3 år, bidrager kommunen eller regionen til at en iPad har en dobbelt livscyklus. iPads sikkerhedsopdateres 6-7 generationer frem, hvilket betyder at en iPad kan brugers ierhverv 3-4 år et andet marked efterfølgende..

Apple Inc - Officielt i det grønne: Apples butikker, kontorer og datacentre drives af100% vedvarende energi. Nu er alle Apples aktiviteter, fra pendling tilforretningsrejser, også CO2-neutrale.

 

stacked iPad

6 fordele ved Apple-løsninger gennem Atea

Balance mellem forretning og sikkerhed: Apples produkter er it-værktøjer til optimering af forretningen; mersalg, bedre kundeoplevelser, positiv bundlinjeeffekt.

Bygger bro til forretningssoftware: Ofte kan standard-apps fra App Store bygge bro direkte fra hardwaren til forretningssoftwaren.

Væk med skadeligt indhold: Apples produkter er på mange områder langt mere sikre end en traditionel pc.

App-udvikling: Udvikling og vedligehold af apps til Apple er mere fleksibel og mindre omkostningstung.

Omkostningsreduktion: Virksomheder, som implementerer Apple, bruger færre ressourcer på intern it-support.

Anerkendelse fra kritiske brancher: It-sikkerhed er essentielt for alle virksomheder. Sikkerhedsmodellen på Apple er anerkendt af de mest sikkerhedskritiske industrier, fx den finansielle industri, medicinalindustrien samt statslige myndigheder som politi, forsvar, parlamenter og ministerier.

 

Apple Autoriseret forhandler

 

Apples enheder og software er intuitiv, sikker og nem at implementere og administrere i din virksomhed. Alle Apples produkter kan indstilles og konfigureres automatisk, og dermed gøre medarbejderens og it-afdelingens hverdag nemmere. Dette, kombineret med et lavt behov for support, gør, at økonomien omkring Apples produkter er yderst interessant.

 

Tilbage til Digital arbejdsplads
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer