Spring til indhold
Computere til Asylbørn er et medarbejderdrevet CSR-projekt i Atea, der startede i foråret 2016 og sluttede i vinteren 2017. Ideen opstod i kølvandet på Europas største humanitære krise, der toppede i efteråret 2015, hvor flygtninge fra lande som Syrien og Afghanistan vandrede ad de danske motorveje for at søge asyl.

Blandt de mange flygtninge var mange mindreårige børn, der var nået hertil på egen hånd uden hverken forældre eller andre voksne slægtninge ved deres side. Mange af disse børn blev indlogeret på særlige asylcentre for uledsagede mindreårige imens deres asylsag blev behandlet og deres fremtid bestemt.

Ideen til projektet startede, da vi fik en forespørgsel fra et asylcenter på Ærø om vi på en eller anden måde kunne hjælpe beboerne på centret med noget it-udstyr, der kunne hjælpe dem en smule i deres ikke altid muntre dagligdag og gøre det lettere for dem at holde kontakten til deres familier ude i verden og understøtte deres skolegang og integration. Det blev startskuddet til projektet Computere til Asylbørn.Se filmen øverst på siden og få et indblik i hele projektet fra start til slut.

 

Læs mere på disse links: