Spring til indhold
Ateas kunder kan have tillid til, at vi leverer sikre løsninger i den aftalte kvalitet. For at understøtte vores produktions- og leveranceapparat har vi etableret en række solide management systemer, og vi er ISO-certificeret indenfor anti-bestikkelse, it-informationssikkerhed, kvalitetsledelse og miljøledelse.

Certificeringer

 

ISO 37001: Antibestikkelse 

Som den første virksomhed i Danmark modtog Atea i 2017 en ISO 37001:2016-certificering. Atea opretholder et antibestikkelses-management system, som sikrer, at de nødvendige processer, procedurer, den nødvendige uddannelse af medarbejdere og de nødvendige kontroller er etableret, så kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere kan have tillid til den måde, Atea driver forretning på.

 

ISO 9001: Kvalitetsledelse

Vores kunder kan have tillid til, at vi leverer i den aftalte kvalitet. Med henblik på at sikre dette i en stor organisation med komplekse løsninger, opretholder Atea et ISO 9001:2015-certifikat. Certifikatet er et bevis på, at vi har, vedligeholder og udvikler et management system, som til enhver tid understøtter vores kunders krav og forventninger til leverancer.

 

ISO 27001: Informationssikkerhed

Fortrolighed, integritet og tilgængelighed af information er hjørnesten i enhver virksomhed. I Atea opbevarer og behandler vi data for vores kunder hver eneste dag. Vores kunder kan have tillid til, at dette sker efter velafprøvede processer og procedurer og af medarbejdere med den rette kompetence og sikkerhedsgodkendelse. Atea opretholder derfor et ISO 27001:2013-certifikat.

 

ISO 14001: Miljøledelse 

Atea har konstant fokus på miljøet og er certificeret i henhold til ISO 14001:2015. Vi vil give kompetent og troværdig rådgivning inden for miljøforhold, når kunderne foretager indkøb af udstyr. Vi stiller miljørigtige løsninger til rådighed for afskaffelse af it-udstyr, og Atea arbejder konstant på at nedbringe CO2-udslippet.

Jævnlige auditeringer

Bureau Veritas auditerer årligt Atea inden for de certificerede områder. Derudover opretholder Atea et team af interne auditører, som to gange årligt auditerer og afrapporterer til topledelsen i forhold til effektiviteten af organisationens management systemer.